Här är teknikföretagen som satsar mest på FoU

50 000 personer arbetar med forskning och utveckling i de företag som lägger störst resurser på FoU i Sverige. Det visar Ny Tekniks stora kartläggning. Här är hela listan.

Näringslivets forskning och utveckling spelar en viktig roll för Sveriges jobb och ekonomi. Därför tar Ny Teknik varje år tempen på Innovationssverige genom undersökningen FoU-ligan, som riktar sig till de största teknikbolagen.

Toppskiktet brukar vara sig ganska likt från år till år. Telekomjätten Ericsson kniper förstaplatsen medan Volvo Cars och Saab Group placerar sig högt. Så är det även i år. (Se hela listan i grafikbilden eller längre ned i artikeln.)

– De tre tillhör de mest FoU-intensiva företagen vi har. Att Ericsson ligger i topp är inte förvånande. Men det är bra. Det vore oroväckande om vi hade sett Ericsson sjunka tillbaka kraftigt, säger Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi på KTH.

Läs mer: Cevt ska göra fordon smarta: ”Ai är din vän”

Men tvåan och trean verkar knappa in på Ericsson. Nu skiljer det bara 350 FoU-medarbetare mellan Ericsson och Volvo Cars. Så litet har inte avståndet varit på länge.

Ericssons 5g-utrustning installeras på en byggnad i Australien.

Fyra av fem bolag i topp har ökat antalet FoU-medarbetare i Sverige sedan förra kartläggningen. Saab Group sticker ut med en ovanligt stor ökning, med hela 3 000 fler medarbetare. Men enligt bolagets teknikchef handlar det främst om en ändring i hur personalen kategoriseras.

Läs mer: Ny Teknik Insight: En jätteguide till 5g

Ett annat bolag som sticker ut är Volvo Group, som redovisar den största minskningen av FoU-medarbetare.

– När coronaepidemin slog till och efterfrågan minskade kraftigt, avslutade vi ett stort antal konsultkontrakt för att anpassa våra kostnader, säger Anna Abenius, assisterande presschef på Volvo Group.

Bolaget har också lagt ett varsel om uppsägning som rör 1 250 svenska tjänstemän. Det väntas bli färdigförhandlat inom kort.

Med tanke på coronapandemin och alla varsel som har haglat kan det te sig märkligt att många bolag i FoU-ligan rapporterar en ökning av antalet FoU-medarbetare. Det kan möjligen bero på att vissa bolag har uppgett den FoU-styrka som gällde 2019, före coronapandemin.

Läs mer: Ny Teknik Insight: Sveriges bästa startups 2020

Företagen har dock fått svara på hur pandemin har påverkat FoU-arbetet. Många rapporterar om ökat hemarbete och påskyndade digitala arbetsmetoder. Inreseförbudet har försvårat arbetet med asiatiska partners, uppger Northvolt, medan Assa Abloy å andra sidan meddelar att efterfrågan på beröringsfria lås och dörrlösningar har ökat, vilket har drivit på utvecklingen.

Trots coronapandemin säger några bolag, till exempel Scania, Toyota Material Handling, Northvolt och Galderma, att de planerar att utöka antalet FoU-medarbetare under det närmaste året. Även FoU-jätten Ericsson uppger att bolaget rekryterar just nu och att ett flertal nya FoU-medarbetare redan har anställts i år.

Gripen E tillhör de projekt som för tillfället slukar mest FoU-resuser på Saab. Flygplanet ska tillverkas i Sverige och Brasilien.Foto: Stefan Jerrevång Foto: Johan Kristensson

De FoU-områden som bolagen anger som allra viktigast bjuder inte på några stora överraskningar. Fordonsbolagen pekar på självkörande teknik och elektrifiering. Telekomsektorn fokuserar på nästa generations mobilnät och listar både 5g och 6g.

En tydlig trend är att många bolag uppger att de satsar på artificiell intelligens. Ericsson, Saab Group, Volvo Group, Astra Zeneca, BAE Systems, Siemens, IFS, Afry och Vattenfall räknar alla upp ai som ett viktigt FoU-område. Det är intressant med tanke på att Sverige hittills inte har ansetts vara en stor ai-nation.

Läs mer: RISC-V: ”Öppet kisel standard i processorer inom tio år”

Några stora bolagsaffärer syns i årets FoU-liga. ABB har sålt kraftverksamheten i Ludvika till Hitachi och det nya bolaget, där ABB än så länge kvarstår som ägare till 20 procent, heter Hitachi ABB Power Grids. GE Healthcare har sålt life science-divisionen till amerikanska Danaher-koncernen, som kallar sitt nya bolag Cytiva. Electrolux har också knoppat av sitt affärsområde Professional.

Ericssons huvudkontor i Kista. Foto: Ericsson

Forskning och utveckling är viktigt för Sveriges ekonomi. Vetenskapliga studier visar att FoU i privata företag ger spridningseffekter. Varje nytt jobb hos ett hög- teknologiskt företag kan generera tre till fem andra arbetstillfällen. Och särskilt viktiga verkar stora kunskapsintensiva bolag vara.

Med tanke på Saab Groups stora ökning i kartläggningen, spelar det någon roll om det är Ericsson eller Saab som är störst i Sverige på FoU?

– Det är en knepig fråga. Man kan tänka sig att olika tekniker har olika spridningseffekter. Vissa tekniker blir generiska och går in i andra branscher och företag, och de kommer väldigt många till godo, till exempel it. Försvarsindustrin har ofta en väldigt sofistikerad spetsteknik som nog kan ta lite längre tid innan den slår igenom på samma sätt, säger Pontus Braunerhjelm.

Så det är möjligen lite bättre om Ericsson ligger i topp?

– Ja, men båda är viktiga. Vi behöver den superavancerade tekniken också. Vi kan vara glada att vi har båda, säger Pontus Braunerhjelm.

Bolag vill ha ökade FoU-satsningar

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i toppskiktet när det gäller satsningar på forskning och utveckling som andel av BNP. Enligt de senaste OECD-siffrorna, som gäller 2018, lägger Sverige 3,32 procent av BNP på forskning och utveckling. Bara Israel, Korea och Taiwan ligger högre med 4,94 respektive 4,53 och 3,46 procent.

Men på senare år ser Sveriges försprång ut att krympa. Bland EU-länderna är det bara Finland och Luxemburg som har minskat sin FoU-andel av BNP mer än Sverige under åren 2006–2016, enligt en rapport som London School of Economics har gjort till EU-kommissionen.

Nyligen gick tre av Sveriges tyngsta FoU-bolag, Ericsson, Volvo Group och ABB, ut på DN Debatt med en uppmaning till regeringen om att öka satsningen på forskning och utveckling från 3,3 till 4,3 procent av BNP. Det skulle innebära 50 miljarder kronor per år fram till 2030. Bolagen erbjöd sig att stå för 75 procent om staten betalar resterande 25 procent.

Pontus Braunerhjelm välkomnar initiativet men påpekar att bolagens finansiering antagligen handlar om interna satsningar som kanske skulle göras ändå.

– En viss osäkerhet finns naturligtvis. Om en kris skulle uppstå som den 2001, när Ericsson höll på att gå under, kanske det blir svårt att leva upp till sådana åtaganden. Men den risken får anses liten, säger han.

”Delar av näringslivet satsar inte tillräckligt”

Även Lennart Stenberg, analytiker på innovationsmyndigheten Vinnova, är positiv:

– Jag tror att vi behöver ta i lite hårdare i Sverige. Vi har tappat mark ända sedan telekombubblan. Vi ligger fortfarande ganska högt i procent av BNP, men relativt sett har vi tappat mark. Andra länder har kommit ifatt i rätt så snabb takt, säger han.

Men det är inte bara ur konkurrenssynpunkt som Lennart Stenberg anser att Sverige behöver öka sin satsning på forskning och utveckling. Det handlar också om att ta vara på Sveriges potential för att bidra till lösningar på världens globala problem.

– Väldigt stora delar av näringslivet satsar inte tillräckligt på FoU i dag, det gäller i synnerhet skogsindustrin. Skogen kan spela en roll när vi ska tackla klimatförändringarna, men för att fylla den rollen fullt ut behövs större satsningar, säger han.

Svårt att hitta personal inom it och elektrifiering

Pengar är dock inte allt. Tillgång på rätt kompetens rankas av FoU-chefer som den allra viktigaste faktorn inför beslut om var forskning och utveckling ska lokaliseras, enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens enkätundersökning FoU-barometern. 98 procent av FoU-cheferna uppger där att tillgång på kompetens är viktigt eller mycket viktigt.

Samtidigt har andelen FoU-chefer som svarar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal ökat från 40 till 44 procent jämfört med förra årets FoU-barometer.

Det är särskilt inom it och elektrifiering som företagen har svårt att hitta personal. Konkurrensen är hård om personer med kunskap om programmering, ai och batteriteknik.

FoU-barometern riktar sig till FoU-chefer och genomförs varje år med start 2019. I år har 100 företag lämnat svar.

En lägre andel företag ger det svenska FoU-klimatet högsta betyg i år jämfört med förra året. FoU-cheferna bedömer också att FoU:n i deras företag kommer att öka mer utomlands än i Sverige under de närmaste fem åren.

Så gjordes FoU-ligan 2020

91 av Sveriges största teknikbolag har fått mejlfrågor om antalet medarbetare som ägnar sig åt forskning och utveckling i Sverige samt globalt.

41 teknikbolag och fyra konsultföretag har lämnat svar.

Teknikbolagen har ombetts uppge både egenanställd FoU-personal samt FoU-konsulter, men i sammanställningen är dessa ihopräknade som FoU-medarbetare.

I år presenteras konsultföretagens FoU-personal i en egen lista för att undvika att deras medarbetare dubbelräknas.

Företag med färre än 100 FoU-medarbetare i Sverige har exkluderats från sammanställningen.

De här frågorna ställdes till företagen:

1. Hur många av företagets medarbetare i Sverige arbetar med FoU (vi vill veta både egenanställd FoU-personal samt antal FoU-konsulter på årsbasis)?

2. Hur många arbetar med FoU totalt (om det finns verksamhet i flera länder)? Vi vill veta både antal egenanställd FoU-personal samt antal FoU-konsulter på årsbasis.

3. Har coronapandemin påverkat FoU-arbetet på företaget? I så fall, hur?

4. Inom det närmaste året, kommer antalet FoU-medarbetare (både egenanställda och konsulter) i Sverige att förändras?

5. Vilka är de viktigaste FoU-projekten/FoU-områden för företaget just nu?

FoU-ligan 2020 - Här är hela listan

Teknikbolag:

1. Ericsson

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 8 500

Jämfört med FoU-ligan 2019: +500

Antal FoU-medarbetare globalt: 25 000

2. Volvo Cars

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 8 150

Jämfört med FoU-ligan 2019: +745

Antal FoU-medarbetare globalt: 9 000

3. Saab Group

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 8 000

Jämfört med FoU-ligan 2019: +3 000

Antal FoU-medarbetare globalt: 9 400

4. Volvo Group

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 4 550

Jämfört med FoU-ligan 2019: -1 150

Antal FoU-medarbetare globalt: 11 100

5. Scania

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 4 100

Jämfört med FoU-ligan 2019: +200

Antal FoU-medarbetare globalt: 4 300

6. Astra Zeneca

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 1 600

Jämfört med FoU-ligan 2019: +100

Antal FoU-medarbetare globalt: 9 600

7. Axis

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 1 484

Jämfört med FoU-ligan 2019: +23

Antal FoU-medarbetare globalt: 1 666

8. Cevt

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 1 472

Jämfört med FoU-ligan 2019: -85

Antal FoU-medarbetare globalt: 1 472

9. Sandvik

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 939

Jämfört med FoU-ligan 2019: -61

Antal FoU-medarbetare globalt: 2 514

10. Husqvarna Group

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 800

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 1 200

11. Veoneer

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 770

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 4 340

12. ABB

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 700

Jämfört med FoU-ligan 2019: -500

Antal FoU-medarbetare globalt: 7 000

13. BAE Systems

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 697

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 16 500

14. Siemens

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 570

Jämfört med FoU-ligan 2019: +30

Antal FoU-medarbetare globalt: 35 000

15. Ikea Range & Supply

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 550

Jämfört med FoU-ligan 2019: 0

Antal FoU-medarbetare globalt: 700

16. Toyota Material Handling

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 478

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 700

17. Northvolt

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 475

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 475

18. Assa Abloy

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 457

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 2 791

19. Hitachi ABB Power Grids

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 420

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 2 000

20. Cytiva (fd GE Healthcare Life Science)

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 400

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 700

21. Sony

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 400

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: Ingen uppgift

22. Atlas Copco

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 380

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 3 300

23. Huawei

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 350

Jämfört med FoU-ligan 2019: 0

Antal FoU-medarbetare globalt: 96 000

24. Alfa Laval

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 300

Jämfört med FoU-ligan 2019: 0

Antal FoU-medarbetare globalt: 600

25. SKF

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 285

Jämfört med FoU-ligan 2019: -45

Antal FoU-medarbetare globalt: 1 200

26. Nevs

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 281

Jämfört med FoU-ligan 2019: -135

Antal FoU-medarbetare globalt: 281

27. LKAB

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 260

Jämfört med FoU-ligan 2019: +10

Antal FoU-medarbetare globalt: 240

28. Electrolux

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 257

Jämfört med FoU-ligan 2019: -62

Antal FoU-medarbetare globalt: 2 989

29. Tobii

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 249

Jämfört med FoU-ligan 2019: +7

Antal FoU-medarbetare globalt: 349

30. Autoliv

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 230

Jämfört med FoU-ligan 2019: +145

Antal FoU-medarbetare globalt: 409

31. Mycronic

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 225

Jämfört med FoU-ligan 2019: +2

Antal FoU-medarbetare globalt: 420

32. SSAB

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 200

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 400

33. Stora Enso

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 200

Jämfört med FoU-ligan 2019: +5

Antal FoU-medarbetare globalt: 400

34. Google

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 196

Jämfört med FoU-ligan 2019: +6

Antal FoU-medarbetare globalt: Ingen uppgift

35. Xylem

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 195

Jämfört med FoU-ligan 2019: +5

Antal FoU-medarbetare globalt: 1 200

36. Boliden

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 190

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 220

37. IFS

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 186

Jämfört med FoU-ligan 2019: -4

Antal FoU-medarbetare globalt: 975

38. Ruag Space

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 154

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: Ingen uppgift

39. Vattenfall

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 150

Jämfört med FoU-ligan 2019: -15

Antal FoU-medarbetare globalt: 150-160

40. Galderma

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 140

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 470

41. Akzo Nobel

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 100

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 3 000

Totalt antal FoU-medarbetare i svenska teknikföretag i FoU-ligan: 50 040

 

Konsultbolag:

1. Sweco

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 6 000

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: Ingen uppgift

2. Afry (fd ÅF)

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 2 600

Jämfört med FoU-ligan 2019: -100

Antal FoU-medarbetare globalt: 3 100

3. Sigma

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 2 100

Jämfört med FoU-ligan 2019: +300

Antal FoU-medarbetare globalt: 2 600

4. WSP

Antal FoU-medarbetare i Sverige: 840

Jämfört med FoU-ligan 2019: Ny

Antal FoU-medarbetare globalt: 10 000

Totalt antal FoU-medarbetare i Sverige (konsultbolag): 11 540

Fler företag fick chansen att svara

Dessa företag uppgav färre än 100 FoU-medarbetare i Sverige: GE Healthcare, Hexagon, Klarna, SCA, Skanska, Tyréns och Wireless Car.

Dessa företag uppgav att de inte kunde svara på frågorna: Borg Warner, Delaval, Epiroc, Essity, Höganäs, Izettle, NCC, Ramboll, Telia Company, Tieto och Trelleborg.

Dessa företag svarade inte alls: Combitech, Cowi, HiQ, Randstad (fd Dfind), Semcon, AAK, Arm, Billerud Korsnäs, Bombardier, Elekta, Erasteel Kloster, Getinge, GKN Aerospace, Hexpol, King, Mölnlycke, Nibe Industrier, Orexo, Peab, Phadia, Qlik, Sectra, Sobi, Spotify, Stena Aktiebolag, Tele 2, Tetra Pak, Infinera.

Linda Nohrstedt

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt