Guide: Så får du säkra solceller på taket

2021-08-12 06:00  

Är du sugen på att skaffa solceller på taket? Tänk på att det är en starkströmsanläggning. Här är några tips för att den ska bli så säker som möjligt.

Intresset för solceller ökar. Men det gäller att se till att anläggningen blir säker så att man minskar risken för kortslutning och brand.

Än så länge är statistiken oklar, men det verkar vara vanligt med fel och brister i solcellsanläggningar. Det visar till exempel Elsäkerhetsverkets tillsynsprojekt Solel, som avslutades förra året.

2014 bröt en brand ut i växelriktaren i idrottsanläggningen Atleticum i Malmö. Foto: Linda Nohrstedt

Då granskades 21 solcellsanläggningar och 21 installationsföretag. Resultatet visade att det fanns en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta med solceller och själva installationerna.

I var tredje anläggning, alltså sju stycken, upptäcktes brister. Det handlade bland annat om felaktig placering och uppfästning av kablar, otät kapsling av utrustningen och avsaknad av varselmärkning och dokumentation.

– Om inte kablarna är uppfästa på ett korrekt sätt kan de nötas mot takpannor och hål eftersom anläggningen utsätts för väder och vind. Då kan man få kortslutning och det finns risk för brand, säger Jonas Bengtsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket, till Ny Teknik.

”Konsumenten blir ansvarig för att anläggningen är säker”

Elingenjör Richard Nyberg jobbar som besiktningsman och driver företaget Nybergs El och konsult utanför Västerås. Även han vittnar om många fel i solcellsanläggningar.

– Dokumentationen och kabeldragningen på taket är de vanligaste bristerna. Eller så saknas brytare för växelriktaren eller åskskydd. Brister i själva infästningen ser jag mer sällan, berättar han.

Så här ska kablarna inte hänga under solcellspanelerna. Foto: Richard Nyberg

Förra året varnade forskare för att antalet bränder kommer att öka när solcellsanläggningarna blir fler. Minst ett 30-tal bränder i solcellsinstallationer hade dittills rapporterats av räddningstjänsten i Sverige.

Det är inget krav att en villaägare som köper en solcellsinstallation måste anlita en extern besiktningsman. Men Richard Nyberg anser att det kan vara värt några extra tusenlappar.

– Det tycker jag absolut. Konsumenten blir ansvarig för att anläggningen är säker. Och anläggningen ska ändå sitta uppe och producera el i 25 år, säger han.

Kortslutning i likströmskablar orsakade en brand i Halland 2015. Foto: Trygg-Hansa

Men hur ska man som privatperson göra för att se till att man får en säker solcellsanläggning? Här är några tips från Elsäkerhetsverket och Richard Nyberg:

1. Kontrollera installationsföretaget

Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Det kan du göra här. Det viktiga är att företaget är registrerat för ”elproduktionsanläggningar”. Om det är en underentreprenör som ska utföra installationsarbetet är det företagsnamnet du ska söka efter.

– Ta referenser också, och kontrollera med andra som har anlitat företaget om de är nöjda, säger Jonas Bengtsson.

2. Kontakta ditt försäkringsbolag

– Det är viktigt att man säkerställer med sitt försäkringsbolag om villaförsäkringen täcker solcellsanläggningen och om försäkringsbolaget ställer särskilda krav, till exempel på besiktning, säger Jonas Bengtsson.

3. Kontakta ditt elnätbolag

– Elnätbolagen ställer krav på anläggningar som ansluts till elnätet. Det är viktigt att man som konsument har klart för sig, säger Jonas Bengtsson.

4. Säkerhetskontroll före drift

När installationsarbetet är färdigt ska det kontrolleras så att allt är säkert innan solcellsanläggningen tas i drift. Det görs av installationsföretaget. Men Elsäkerhetsverket rekommenderar att du som konsument begär att kontrollen dokumenteras och att dokumenten lämnas över till dig.

5. Se till att du får ordentlig dokumentation

Det är viktigt att säkerställa att du får tillräcklig dokumentation om anläggningen från installationsföretaget. Det ska finnas en svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i anläggningen.

Richard Nyberg anser att dokumentationen ska täcka sju områden:

  1. En orienterande beskrivning, till exempel offerten.
  2. Installationsföretaget egenkontroll.
  3. Produktblad som anger vilken modell av olika komponenter som finns i anläggningen.
  4. Installationsanvisning.
  5. Drift- och underhållsinformation.
  6. Layout som visar hur kablarna har dragits i anläggningen.
  7. Miljö- och riskanalys, där det bland annat ska framgå om åskskydd saknas i anläggningen.

– Någonstans behöver också vindlastberäkningen finnas med. Den ska göras i varje projekt så att man får veta var alla fästen ska sitta för att anläggningen ska klara snö, vind och regn, säger han.

6. Glöm inte underhållet

Det finns en del löpande enklare kontroller som du kan göra själv. En del lastfrånskiljare behöver till exempel motioneras regelbundet, genom att de slås av och på ett par gånger. Om du har jordfelsbrytare ska även de motioneras.

Du kan också kontrollera att det inte finns några synliga skador på solcellspanelerna, särskilt efter vintern. Titta efter tecken på att komponenter läcker in vatten. Kontrollera att alla synliga kablar är hela. Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador från gnagare.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt