Gruvföretag jagar vanadin till batterier

2018-12-05 06:00  

Metallen vanadin blir allt hetare. Den används i stora flödesbatterier och priset har stigit explosionsartat den senaste tiden. Flera utländska bolag letar efter metallen på svensk mark.

Vanadin kallas ibland för det nya guldet. Och intresset ökar för Sveriges fyndigheter av den åtråvärda batterimetallen, framför allt i Skåne och Jämtland.

Än så länge bryts inte vanadin i Sverige. Men sonderingar pågår. Totalt är 24 undersökningstillstånd för vanadin aktiva just nu.

– Intresset ökar för alla de här ämnena som finns i ny teknik. Vanadin, litium, grafit och kobolt krävs i omställningen till ny teknik som solceller, mobiltelefoner och batterier, säger bergmästare Åsa Persson.

Läs mer: Dansk ö ska gå på batteri: "Arketypen av flödesbatterier"

Brytningen av vanadin är kontroversiell, främst för att den ofta förekommer i uranhaltig alunskiffer. Kritiker befarar miljöfarliga läckage likt dem i finska Talvivaara-gruvan för några år sedan. Framför allt i Skåne, där det brittiska företaget Scandivanadium letar efter vanadin, har planerna lett till protester.

"Det finns en vilja att prata med oss"

I Jämtland letar två utländska bolag efter vanadin i ett område söder om Östersund. Båda bolagen, australiska Vanadis Battery Metals och kanadensiska EU Energy Corporation, har tidigare fokuserat på uran. Men sedan förbudet om uranbrytning trädde i kraft i Sverige i somras och priset på vanadin har stigit kraftigt har bägge bytt fokus.

Läs mer: Gruvbolag ska producera batterier av vanadinmetall

Representanter från båda bolagen besökte nyligen området. Ny Teknik träffade Peter Reeve från Vanadis Battery Metals i Stockholm i samband med resan. Han märker ett skifte i mottagandet sedan företaget har övergett planerna på uranbrytning.

– För första gången upplever jag att det finns en vilja att sitta ner och prata med oss i regionen, säger Peter Reeve, styrelseledamot i Vanadis Battery Metals.

"Uran omvandlas till gips"

Men förekomsten av uran ställer särskilda krav vid brytningen. Uran följer med när vanadin tas upp ur marken, så bolaget måste ha en plan för hur uranet ska hanteras. Sedan uranförbudet infördes får det inte längre säljas.

– Strålningen är inget problem, men uran är lite giftigt, så företaget måste hantera gruvavfallet på ett bra sätt, till exempel genom att ha bra täckningsprocesser, säger Erika Ingvald, enhetschef på Sveriges geologiska undersökning.

Enligt Peter Reeve är urankoncentrationen vid fyndigheten låg, 0,015 procent.

– De små kvantiteter av uran som vi tar ut omvandlas till gips och förvaras i en tätad damm eller staplas som torr produkt, säger han.

Hög koncentration på lågt djup

Fyndigheten sydväst om Östersund, där Vanadis Battery Metals har undersökningstillstånd, är en av de största i världen. Cirka sju miljoner ton bedöms finnas där.

Just nu pågår provborrning på området för att bolaget ska få en ännu mer detaljerad bild av fyndigheten. Hittills visar undersökningarna att det finns en hög koncentration av vanadinpentoxid, V2O5, på relativt lågt djup.

– Det gör att anläggningen kan bli liten, på en area av 800 gånger 900 meter, säger Peter Reeve.

Läs mer: Northvolt har levererat sitt första batteripaket

Företaget siktar på att dra i gång tillverkning av vanadin-flödesbatterier i anslutning till gruvan. Planen är att knyta till sig en batteriproducent via samarbetsavtal så att en filial öppnas i Jämtland. Kontakter har enligt Peter Reeve tagits med flera batteritillverkare världen över.

Hoppas på gruva och fabrik inom fem år

– Vi har haft några ganska detaljerade diskussioner redan men vi är inte nära att sluta ett avtal. Jag vill inte stressa fram det. Men det som gör det intressant att prata med oss är att vi har råvaran. Det skiljer oss från Northvolt, säger han.

Skulle ni inte vilja samarbeta med Northvolt?

– Northvolt har ingen expertis inom vanadin-flödesbatterier. De är i litiumvärlden. Det är olika sektorer på marknaden, säger Peter Reeve.

Vanadis Battery Metals räknar med att det kommer att kosta ungefär 400 miljoner dollar att få i gång en vanadin-gruva och ytterligare cirka 100 miljoner dollar för att bygga en batterifabrik. Peter Reeve hoppas att både gruva och batterifabrik kan vara i gång i Jämtland inom fem år.

Vanadis Battery Metals

Fyndigheten som Vanadis Battery Metals undersöker sydväst om Östersund kallas Häggån.

Företaget bedömer att gruvan kan sysselsätta omkring 500 personer och vara i drift i mer än 50 år.

Batteriproduktionen beräknas skapa ytterligare 200 arbetstillfällen.

Inom tre år hoppas Vanadis Battery Metals att gruvanläggningen kan börja byggas.

Vanadis Battery Metals är ett dotterbolag till australiska Aura Energy, där Peter Reeve är styrelseordförande.

Tillståndsprocessen för gruvor

Ett företag som vill undersöka förekomsten av ett särskilt ämne på ett område måste ansöka om undersökningstillstånd från Bergsstaten.

Undersökningstillståndet är tidsbegränsat och ger företaget ensamrätt på att undersöka området.

För att få börja brytningen måste företaget ha så kallad bearbetningskoncession av Bergsstaten. Dessutom måste företaget ha en miljödom från mark- och miljödomstolen som reglerar särskilda miljövillkor för verksamheten.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt