Domstol: Rätt att avslå effekthöjning i Forsmark

2020-02-05 13:44  

Det oväntade kan inträffa. Därför var det rätt av stamnätsägaren Svenska kraftnät att säga nej till Forsmarks kraftgrupps önskemål att höja uteffekten från block 1, konstaterar förvaltningsrätten.

Block 1 är den minsta av de tre reaktorerna på kärnkraftverket i Forsmark. I dag har den en effekt om 990 MW. Men Forsmarks kraftgrupp vill höja effekten till 1 125 MW, en åtgärd som har diskuterats med Svenska kraftnät sedan 2004.

Ökningen om cirka 135 MW skulle kunna försörja 200 000 hushåll och ge Forsmarks kraftgrupp 200 miljoner kronor mer i intäkter varje år.

Men Svenska kraftnät menar att en sådan effekthöjning skulle innebära risk för strömavbrott i stora delar av Sverige. När en generators elektriska uteffekt höjs blir den mer känslig för störningar i elnätet. Det blir mer rotationsenergi som ska hanteras under och efter störningen.

Läs mer: Staten brister i tillsyn av kärnkraften

Och ett fel i elnätet utanför kärnkraftverket, som leder till att ett block snabbt kopplas bort från nätet, kan leda till en kedjereaktion. När spänningen sänks för de övriga kraftverken i området kan även de kopplas bort, vilket till slut kan leda till ett fullskaligt strömavbrott.

Domstolen: Det oväntade kan inträffa

Svenska kraftnät sa därför nej till höjningen 2017. Forsmarks kraftgrupp överklagade beslutet och saken hamnade i förvaltningsrätten.

Målet är anmärkningsvärt eftersom staten är ägare i båda parter, som helägare i Svenska kraftnät och som majoritetsägare i Forsmarks kraftgrupp via Vattenfall.

Domen, som meddelades den 31 januari, går helt på Svenska kraftnäts linje. Domstolen anser inte att Forsmarks kraftgrupp har lyckats visa att effekthöjningen inte skulle få negativ betydelse för driftsäkerheten i landets elsystem.

Läs mer: Radioaktivt avfall riskerar att läcka ut

En knäckfråga handlar om vilken metod som ska användas för att bedöma hur effekthöjningen skulle påverka driftsäkerheten. Forsmarks kraftgrupp hävdar att de fel som Svenska kraftnät räknar med inte kan inträffa mer än en gång på 100 000 år.

Men domstolen tycker, precis som Svenska kraftnät, att en så kallad deterministisk metod, som inte tar hänsyn till sannolikhet, ska användas vid prövningen. Det oväntade kan inträffa och inträffar också.

Forsmark: "Endast marginell lokal betydelse i elnätet"

Under årens lopp har tre åtgärder identifierats som skulle förbättra tåligheten mot kortslutningar i block 1: en ny kraftledning till block 1, bromsmotstånd eller snabb ventilstyrning inom blocket. Men dessa åtgärder har Forsmark inte velat införa.

En ny sådan kraftledning skulle kosta uppemot en miljard kronor, enligt Forsmarks kraftgrupp, och de andra två åtgärderna tycker bolaget är ”tekniskt osunda”.

– Forsmark har erbjudit sig att betala för installation av seriebrytare, som vi anser är en bättre teknisk lösning, säger Josef Nylén, presschef på Forsmarks kraftgrupp.

Om domen förändrar läget har kraftgruppen ännu inte tagit ställning till. Inte heller har bolaget beslutat sig för om domen ska överklagas till kammarrätten.

– De fel som Svenska kraftnät har räknat med skulle endast få en marginell lokal betydelse i elnätet i norra Uppland. Men nu går vi igenom domen med våra juridiska experter för att ta ställning till hur vi går vidare, säger Josef Nylén.

Höjd effekt på block 2

Forsmarks block 2 effekthöjdes med 120 MW 2013. Höjningen genomfördes efter att Svenska kraftnät beviljade dispens från föreskrifterna om störningstålighet.

Tidigare ville Forsmarks kraftgrupp även effekthöja block 3. Men i slutet av 2014 beslutade kraftgruppen att skrota planerna eftersom förstärkningen av kraftnätet bedömdes bli för dyr.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kärnkraft Elnät

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt