Deras 150 meter höga vindkraftstorn i trä kan stå klart 2021

2019-10-25 10:00  

Den 30 meter höga prototypen av Göteborgsbolagets vindkraftstorn i trä är inte ens på plats ännu. Men Modvion har redan avtal med två köpare som vill ha deras fullstora torn.

Planen var att testa bolagets modulära vindkraftstorn i laminerat granträ under 2019 med hjälp av en 30 meter hög prototyp i Göteborgs skärgård. Nästa år skulle ett fullstort trätorn på 150 meter, nästan lika högt som Kaknästornet, vara klart för leverans. Men arbetet har försenats, berättar Otto Lundman, grundare och vd på Modvion.

– Tornet är nästan färdigt i fabrik, det ska beläggas och ytbehandlas. Samtidigt sker gjutning av fundamentet ute i skärgården. Vi räknar med att ha prototypen på plats i början av nästa år, säger han till Ny Teknik.

Men det har inte hindrat Modvion från att nu teckna en avsiktsförklaring med vindparksbolaget Rabbalshede Kraft om att leverera 10 trätorn till en ny vindkraftspark som ska byggas i Töreboda kommun, i Västra Götalands län. Detta ska kunna bli verklighet inom några år.

Läs mer: Svensk startup bygger vindkraftstorn i trä

Varberg Energi har nyligen berättat att de också har tecknat en avsiktsförklaring med Modvion. Den går ut på att de vill köpa bolagets allra första kommersiellt tillgängliga vindkraftstorn, som blir totalt 150 meter högt och har ett 110 meter högt, modulärt trätorn. Det beräknas stå klart tidigast 2021.

– Arbetet med att bygga en industrialiserad tillverknings lina för de här projekten kommer att påbörjas nästa år. För 30-meterstornet har vi använt handverktyg, vilket gav oss en låg investeringskostnad, berättar Otto Lundman.

Koldioxidnegativ vindkraft

En fördel med Modvions vindkraftstorn är att de med en modulär utformning gör transporten enklare. Andra är att trätornen kan byggas till lägre vikt och kostnad än de i stål, och nå högre höjder och starkare vindar.

– Stål är betydligt starkare än trä per volym, men styrka per vikt och kostnad är mycket viktigare i den här tillämpningen och där vinner trä, säger Otto Lundman.

Läs mer: Förnybart väntas växa med 50 procent till 2024

Med större rotorblad kan tornet också driva större generatorer, vilket ger lägre pris per kilowattimme för den energi som vindkraften genererar. Tidigare talade bolaget om ett drygt 40 procent lägre pris jämfört med konventionella torn. Nu definierar de inte prisskillnaden närmare än att uppge att det handlar om ”tvåsiffriga procent” lägre.

– Utöver kostnadssänkningar tillför vi ett annat, större värde. Det handlar om att vi bygger en koldioxidneutral, kanske till och med koldioxidnegativ vindkraft, säger Otto Lundman.

Bolaget förklarar det så här: vid tillverkningen av tornet går det förstås åt energi, men koldioxid binds också i träet under fotosyntesen. Så fort vindkraftverk med deras trätorn börjar generera el kan det vara koldioxidneutralt. De har stöd för denna förklaring i en livscykelanalys som forskningsinstitutet Rise har gjort.

– Stål kräver stora mängder energi och släpper ut stora mängder koldioxid under tillverkningen. Träbearbetning kräver också energi och släpper ut lite koldioxid under tillverkningen, men kolinlagringen är så pass stor att den kan kompensera de utsläpp som har skett under tillverkningen av hela kraftverket, säger Otto Lundman.

Läs mer: Största solcellsparken byggs utanför Linköping

Att Modvion befinner sig i en uppskalningsfas är tydligt. Vid årsskiftet tog bolaget in ungefär 5,4 miljoner kronor i en nyemission. Det har också fått medel från EU, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

– Det senaste året har varit ett fantastiskt år. Det är nu, under 2019, som vi har tillverkat 30-meterstornet, och det har varit väldigt lärorikt. Så mycket har fallit på plats när vi har tillverkat det som vi tidigare framför allt analyserat och utformat i datorer, och verifierat i labbmiljö. Vi har också tagit in fler medarbetare och arbetar med certifiering av tornet, berättar Otto Lundman,

Vad har ni för planer för det kommande året?

– Initialt fokuserar vi på att få upp 30-meterstornet. Det har ju blivit något försenat, så vi är väldigt taggade på att få upp det. Sen ska vi fortsätta utvecklingen och få vår nya tillverkningslina på plats.

Modvion började på Chalmers Ventures

Modvions första steg togs på Chalmers Ventures, dit medgrundarna Joakim Örneblad och Otto Lundman var knutna.

David Olivegren, entreprenör med bakgrund inom arkitektur och båtbyggen, hade en idé om att bygga modulära vindkraftstorn i trä. Han hörde av sig till acceleratorprogrammet och fick då kontakt med Chalmers-studenterna. År 2016 startade de tillsammans bolaget Modvion. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med bland annat limträtillverkaren Moelven Töreboda.

Modvion färdigställer nu en protoyp av ett vindkraftstorn i trä som ska testas i Göteborgs skärgård 2020. Till 2021 ska det första fullstora tornet, 150 meter högt, vara redo för leverans.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt