”Ta strid för bättre energiregler i EU”

2017-08-22 12:13  
Foto: TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Förbjud skatter på egen el och ge fler möjlighet att äga solpaneler. Sverige måste ta strid för omställningen till ett förnybart Europa, skriver Johan Lindahl Förnybarhetsrådet, Charlotte Unger Larson Svensk Vindenergi och Gustav Melin Svebio.

Sol, vind och bioenergi är helt centrala för att EU ska kunna möta klimatutmaningen. Det omfattande energipaket som EU-kommissionen lade fram i höstas är ett bra steg på vägen, men det missar i vissa delar chansen att fullt ut utnyttja den förnybara energins potential.

Särskilda rapportörer som EU-parlamentet utsett föreslår nu en rad förbättringar som kan påskynda omställningen till ett förnybart Europa – men också åtgärder som försvårar användningen av bioenergi. När medlemsländerna ska besluta om ändringsförslagen måste Sverige stå upp för en offensiv energi- och klimatpolitik.

EU-kommissionens ursprungliga förslag innehåller ett övergripande mål att minst 27 procent av energianvändningen i EU ska komma från förnybara energislag år 2030. Det är alltför lågt om EU vill vara pådrivande i omställningen. Förslag har nu lagts fram att andelen förnybar energi ska vara minst 35 eller 45 procent samt att målen ska brytas ner till nationell nivå och vara bindande.

Den svenska regeringen har starkt stöd från folket att driva på för en ökad ambitionsnivå. Enligt en färsk Sifoundersökning tycker 8 av 10 svenskar att det är viktigt att förnybar el ersätter kärnkraft.

För att snabbt nå en hög andel förnybar energi måste också regelverken utformas för att förenkla utbyggnaden och för att tillvarata de förnybara tillgångar som länderna har.

Solceller blir allt vanligare hos så kallade prosumenter, som både producerar och konsumerar sin egen el inom en och samma byggnad. Med rätt regelverk kan marknaden utvecklas ännu snabbare och installationer kan vara möjliga helt utan stöd inom bara några år. Krångliga eller begränsande regelverk kan i stället ta död på stora delar av marknaden.

Här finns tre viktiga förslag för Sverige att strida för: att alla skatter och avgifter på egenproducerad el som man själv konsumerar eller lagrar ska förbjudas, att överskottsel ska kunna säljas till minst marknadspris samt att solpaneler på exempelvis ett villatak ska kunna ägas av en tredje part för att möjliggöra olika affärsmodeller. Även här finns ett tydligt stöd bland svenska folket. 7 av 10 svenskar tycker det är viktigt att egenproducerad el som man själv konsumerar i samma byggnad ska vara skattebefriad.

Vad gäller vindkraft så är långsamma tillståndsprocesser en allt mer begränsande flaskhals som dessutom fördyrar utbyggnaden. Här föreslås förbättringar som innebär att tillståndsprocesser ska göras mer enhetliga och att handläggningstiderna förkortas rejält. Det skulle underlätta investeringar i ny vindkraft och göra utbyggnadstakten mer förutsägbar.

Rapportörerna föreslår även att de viktiga garantierna för elens ursprung inte ska tas bort, så som kommissionen föreslagit, utan att de ska gälla även när auktions- eller certifikatsystem används. Detta är mycket viktigt för aktiva investerare som Google och Facebook som vill driva på utvecklingen av förnybar elproduktion.

Sverige har nyligen beslutat att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030, men tyvärr har EU-kommissionen inte satt ett mål för transportsektorn. Rapportörer i parlamentet föreslår dock att begränsa koldioxidutsläppen så att de ligger i linje med Parisavtalets ambition att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. För att klara detta måste potentialen för bioenergi från ett hållbart skogs- och jordbruk nyttjas fullt ut.

En av vinterpaketets svagaste punkter är att det inte levererar vad gäller omställningen till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi, där fossilt ersätts med förnybart och biprodukter och avfall tas tillvara. Den rapportör som ansvarar för bioenergi vill försvåra användningen av biomassa som bränsle eller drivmedel. I stället för att använda de omkring 30 miljoner hektar åkermark i EU som enligt Eurostat är övergiven eller ligger i träda för att öka produktionen biodrivmedel, föreslås att biodrivmedel från åkergrödor fasas ut samt en rad ytterligare restriktioner för användningen av bioenergi.

Regeringen har ett starkt stöd bland svenska folket att stå upp mot EU och möjliggöra en fortsatt utveckling av svenska förnybara drivmedel. 8 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att bensin och diesel ersätts av biodrivmedel från svensk skog och åkermark.

Sverige måste som medlemsland ta strid för att energipaketets framsynta delar och de nya förslag som påskyndar omställningen till ett förnybart Europa genomförs. Det som bestäms i Bryssel kommer även att ha en stor inverkan på Sveriges framtida energimarknad.

Johan Lindahl, ordförande i Förnybarhetsrådet, talesperson Svensk Solenergi

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Gustav Melin, vd Svebio

Mer om: Debatt Solceller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt