”Ofta en klimatvinst att byta ut gamla fönster”

2020-09-07 11:51  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. I de flesta fall är det bättre ur klimatsynpunkt att byta ut ett gammalt fönster mot ett nytt energieffektivt. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta i en replik till organisationen Renoveringsraseriet.

Svar på replik ”Allmännyttans renoveringar kan bli långsiktigt ohållbara”

Organisationen Renoveringsraseriet skriver i en replik på vår debattartikel att dagens renoveringar är alltför kortsiktiga – och att det inte alltid är en miljövinst att byta ut gamla byggnadsdetaljer, som fönster, mot nya. 

IVL har visat att det oftast ur klimatsynpunkt är en fördel att byta fönster som har nått sin tekniska livslängd mot dagens mycket energieffektiva sådana.

De vinster som detta ger i minskade klimatutsläpp vid uppvärmning uppväger klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av fönstret.

Oftast har det dock visat sig att det ur ekonomisk synvinkel inte är lönsamt att byta alla fönster och då kan en medelväg vara att i stället som Gustav Bergström och Alfred Skogsberg skriver att komplettera med ytterligare en fönsterruta samt renovera det gamla fönstret, men ur klimat- och energisynpunkt är detta tyvärr sämre.

När det gäller andra byggdelar så kan det vara mycket viktigt ur klimatsynpunkt att bevara och renovera, ett exempel är stommaterialet.

Därför är en viktig del i det verktyg som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat och nu tillämpat tillsammans med Sveriges Allmännytta att klimatåtgärder baseras på ett systemtänkande, där även tillverkningen av byggnadsmaterialen ingår som en del i att bedöma åtgärderna.

För ett fönster innebär detta att klimatvinsten av att byta fönster måste överstiga att tillverka det nya fönstret.

I verktyget tar vi med all miljöbelastning från råvaruuttag till och med tillverkning och uppförande på byggarbetsplatsen, samt att driftens miljöpåverkan inkluderas. Sedan kan ett verktyg alltid utvecklas och nya parametrar vägas in.

I all renovering behöver bevarandeskäl, klimat, ekonomi och vilket skick det som ska renoveras har, vägas in. Det går inte alltid att bara optimera utifrån en aspekt. Däremot behöver man veta hur andra aspekter påverkas av de val man gör och klimatfrågan måste vägas in allt mer framöver.

Nya byggnader måste också uppföras så att vi i framtiden enklare kan underhålla, renovera och återvinna olika komponenter och byggnadsdelar. Helt enkelt, vi behöver en framtid med ett cirkulärt byggande som genererar mycket lite avfall och där klimatpåverkan närmar sig noll.

 

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Anna Jarnehammar, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt