Innovation

Ytan som halverar friktionen

En plog utan beläggning och en med beläggning efter att ha kört samma sträcka.
En plog utan beläggning och en med beläggning efter att ha kört samma sträcka.

Täck plogskäret med diamantlikt kol så halveras friktionen. Tyska forskare sparar bränsle med en ny beläggning.

Publicerad

(Uppdaterad) En ytbeläggning som används i glidlager kan få en mer jordnära användning. Forskare vid tyska Fraunhoferinstitutet har belagt plogskär med extremt hårda skikt av diamantlikt kol, DLC. Sedan glider plogen genom jorden som en het kniv i smör, enligt forskarna.

De uppger att de lyckats halvera friktionen mellan plogskär och jord, medan traktorns effektbehov sjunkit med 30 procent. Därmed minskar bränsleförbrukningen och man kan använda lättare traktorer. Och när vikten sjunker plattas jorden inte till lika mycket, till fromma för jordens kvalitet samtidigt som det blir lättare att bearbeta marken. Ytterligare en fördel är att ytskiktet skyddar plogskäret mot korrosion och slitage.

Enligt forskarna kan metoden leda till stora energibesparingar i framtiden. Enbart i Tyskland använder lantbrukarna varje år närmare en miljard liter bränsle för att bearbeta sin jord. Hälften av energin som används vid plöjning eller harvning går förlorad på grund av friktionen mellan skär och jord.