Innovation

WHO-studie: Även små doser strålning kan ge cancer

Kika på kärnavfalletKärnkraftverket i Forsmark öppnar sommartid för allmänheten. Guidade bussturer går varje dag mellan den 5 juni och 9 augusti till kärnkraftsområdet och Biotestsjön. Från och med den 20 juli går vardagsturerna även till slutförvaret för kortlivat avfall. Turerna utgår från Forsmarks bruk, som även har experimentverkstad för barn, bruksmuseum och kafé för eventuella medföljande som inte är intresserade av kärnkraft. /Eddie Pröckl Foto: TT
Kika på kärnavfalletKärnkraftverket i Forsmark öppnar sommartid för allmänheten. Guidade bussturer går varje dag mellan den 5 juni och 9 augusti till kärnkraftsområdet och Biotestsjön. Från och med den 20 juli går vardagsturerna även till slutförvaret för kortlivat avfall. Turerna utgår från Forsmarks bruk, som även har experimentverkstad för barn, bruksmuseum och kafé för eventuella medföljande som inte är intresserade av kärnkraft. /Eddie Pröckl Foto: TT

Att få små doser av joniserande strålning under lång tid kan vara farligare än man trott. Det visar en stor studie bland över 300 000 anställda inom kärnkraftsindustrin.

Publicerad

Enligt dagens riskuppfattning är det farligare att få en viss dos joniserande strålning (radioaktivitet) akut vid ett tillfälle, än om man skulle få samma dos under en lång tid.

Men ett forskningsarbete som letts av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC (International agency for research on cancer) pekar på att modellen kan behöva omprövas.

Studien Inworks (The International Nuclear Workers Study) omfattar 308 297 personer som jobbat inom kärnkraftsindustrin i Frankrike, Storbritannien och USA i perioder under åren 1943 -2005. Enligt IARC är den storleksmässigt den hittills största i sitt slag.

Det man undersökt är sambandet mellan extern bestrålning och risken att dö i solida tumörsjukdomar.

Enligt forskarna kan de nu bevisa att små doser av joniserande strålning som man får under många år (20-30 år) ger samma risk som om dosen erhölls akut. Resultaten redovisades nyligen i tidskriften British Medical Journal.

Risken är nämligen jämförbar, uppger man, med risken att dö av tumörer för män 20-60 år som överlevde atombomsfällningarna vid Hiroshima eller Nagasaki i Japan och som utsattes för lika stora doser - fast då bara under några millisekunder.

– Tidigare forskningsresultat har bedömts så att risken fördubblas vid akut bestrålning, jämfört med om den är spridd över flera år, säger Mats Harms-Ringdahl, professor emeritus i strålningsbiologi vid Stockholms universitet.

Inworks-studien kommer nu att bli ett viktigt inlägg i den vetenskapliga diskussion som pågår, bedömer han.

Studien styrker samtidigt uppfattningen att risken utveckla dödliga tumörer växer vid relativt låga dostillskott.

– Den aktuella studien visar ett signifikant samband mellan ökade strålningsdoser och risken att få olika former av solida tumörer, säger Ausrele Kesminiene, forskare på IARC, i cancerforskningsinstitutets pressmeddelande.

Samtidigt betecknar forskarna risken för att anställda inom kärnkraftsindustrin kan dö av strålningsinducerad cancer som blygsam.

En av 100 av som dött i cancer, beräknas ha fått sjukdomen på grund av sin arbetsmiljö.

Men i en grupp, som har utsatts för doser högre än 5 mGy, milligrey, uppges risken vara 2,4 på 100.

Resultaten anses viktiga inte bara när det gäller arbetarskydd, utan också för medicinsk personal som arbetar med röntgendiagnostik och allmänheten i stort, uppger IARC.

Skälet är att kärnkraftspersonalens externa genomsnittdoser uppges vara jämförbara med de som patienter uppnår när de upprepade gånger genomgår datortomografi eller liknande röntgenundersökningar.

Tidigare, i somras, rapporterade projektet också om deras studier kring samband mellan små doser joniserande strålning och cancersjukdomen leukemi, som brukar uppträda tidigare än solida tumörer.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!