Startup

Vultus digitaliserar jordbruket med satellitbilder

Vultus använder satellitbilder för att rätt mängd gödsel kan spridas på åkrarna. Foto: Vultus
Vultus använder satellitbilder för att rätt mängd gödsel kan spridas på åkrarna. Foto: Vultus
Robert Schmitt, vd och en av grundarna av Vultus. Foto: Vultus
Robert Schmitt, vd och en av grundarna av Vultus. Foto: Vultus
Vultus använder satellitbilder för att rätt mängd gödsel kan spridas på åkrarna. Foto: Vultus
Vultus använder satellitbilder för att rätt mängd gödsel kan spridas på åkrarna. Foto: Vultus
Vultus använder satellitbilder för att rätt mängd gödsel kan spridas på åkrarna. Foto: Vultus
Vultus använder satellitbilder för att rätt mängd gödsel kan spridas på åkrarna. Foto: Vultus

På nästan alla lantbruk sprids gödselmedel jämt över ett fält, eftersom man egentligen inte vet var mer näring behövs. Vultus vill göra jordbruket datadrivet, där satellitbilder är en viktig del.

Publicerad

Forskning från bland annat SLU visar att det utifrån analys av fotografier går att hitta ett samband mellan klorofyllnivåerna i grödor och kvävebehovet. Baserat på den analysen går det sedan att skapa styrfiler till lantbruksmaskiner, som ser till att rätt mängd kväve sprids på varje del av åkern.

Vultus har jobbat med kommersialisering av den här forskningen i ett par års tid. Från början var tanken att utnyttja drönare för bildinsamlingen, men i dag bygger lösningen istället på satellitbilder som NASA gör fritt tillgängliga.

– Det innebär bland annat att analyserna inte alls är lika personalintensiva och att vi dessutom får tillgång till historiska bildserier, säger Robert Schmitt, vd och en av företagets grundare.

I dagsläget får lantbrukarna hjälp att analysera åkrar där det växer vete, raps, maltkorn, majs eller potatis. I planen ligger dessutom analyser för ris och sojabönor.

Inte bara datainsamlingen har förändrats sedan bolaget startade. Också affärsmodellen har utvecklats. I dag är systemleverantörer inom lantbruket Vultus kunder. Via Vultus API integreras företagets analyser i programvaror som lantbrukarna redan använder.

– Vi har just nu kontrakt med aktörer i Frankrike, Tjeckien, Estland, Kina, Pakistan och Ryssland, som når ut till 9 miljoner hektar, tre gånger mer än Sveriges odlingsareal. Användandet växer med 100 procent varje månad.

Vultus

Gör: Analysmjukvara för jordbruk

Ort: Lund

Startår: 2016

Anställda: 12

Omsättning: 1,6 MSEK

Riskkapital: 4 MSEK

Huvudägare: Grundarna

År på 33-listan: 2019