Samhälle

Viruseffekt i Europa syns från rymden

Halten av kvävedioxid har sjunkit i Europa sedan i januari (överst). Det är sannolikt en effekt av minskat resande och karantänåtgärder till följd av det nya coronaviruset. Foto: ESA/TT
Halten av kvävedioxid har sjunkit i Europa sedan i januari (överst). Det är sannolikt en effekt av minskat resande och karantänåtgärder till följd av det nya coronaviruset. Foto: ESA/TT

Satellitbilder visar nu att utsläppen av den giftiga gasen kvävedioxid minskar över Europa. Förändringen är tydligast i norra Italien.

Publicerad

Den Europeiska rymdstyrelsen ESA tolkar det som en följd av karantänåtgärder och minskat resande på grund av det nya coronaviruset, i likhet med hur utsläppen tidigare har minskat kraftigt i Kina.

”Även om det kan finnas små variationer i mätningarna på grund av molntäcke och förändrat väder, är vi mycket säkra på att minskningen av utsläpp som vi kan se sammanfaller med karantänen i Italien som orsakar mindre trafik och industriell verksamhet”, säger Claus Zehner, som ansvarar för satellitprogrammet Sentinel-5P vid ESA i ett pressmeddelande.

Kvävedioxid är en gulbrun gas som irriterar luftvägarna och kan ge andningssvårigheter. Den släpps ut från exempelvis bilmotorer, kolkraftverk och industrier.