Digitalisering

Vinnovachef sågar regeringens it-stöd

Charlotte Brogren. Foto: Vinnova
Charlotte Brogren. Foto: Vinnova

Småföretagen ska stödjas med it-checkar för affärsutveckling. Men Vinnova och Tillväxtverket sågar förslaget.– Förslaget kunde vara vassare, säger Charlotte Brogren på Vinnova.

Publicerad

De sista remissvaren på statliga utredningen ”Små företag – stora möjligheter med it” kom in i måndags.

I utredningen föreslår Ingemar Fredriksson en it-check på 10 000 kronor för att få mikroföretagen, de med upp till nio anställda, att satsa på konsulter. Kravet är att företaget går in med lika mycket själv.

Lågprisstödet beräknas räcka till ett par dagars konsultinhopp.

– Den här konsultchecken är inriktad på att använda de verktyg som finns. Att få småföretagare att komma över tröskeln och börja använda e-tjänster, säger Ingemar Fredriksson som nämner e-handel och bokningssystem online som exempel.

Pengarna räcker inte till någon innovativ utveckling för de minsta bolagen, konstaterar Vinnova i sitt remissvar.

”De förslag som presenteras stödjer i begränsad utsträckning ökad it-användning för en innovativ affärs- och företagsutveckling. Vinnova ser det som en övergripande brist i utredningen.”

– It-checkarna måste upp till 100 000 kronor för att det ska ge möjlighet till ett lyft. Jämför med innovationscheckarna som Vinnova lämnar ut så ligger de på 100 000 kronor och är till för att man ska kunna köpa in professionell hjälp för att utveckla sina processer, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova.

Tillväxtverket, som föreslås administrera stödet, är kritiskt till att stödet främst är inriktat på behovsanalys. Myndigheten invänder också att stödet också bör kunna användas till utveckling av it-tjänster, användarutbildning och inköp av mjukvara.

– 10 000 kronor räcker inte så långt. Jag tycker stödet ska vara mer flexibelt med belopp upp till 250 000 kronor, för då kan vi nå allt från de riktigt små mikroföretagen till företag med uppåt femtio anställda, säger Tony Meurke, programansvarig på Tillväxtverket.

Nu ska it-minister Anna-Karin Hatt (C) sy ihop ett slutförslag och regeringen ska fatta beslut senare i år.

Anna-Karin Hatts utredning får kritik av flera tunga remissinstanser.

It-checkarna kräver medfinansiering

Staten satsar 90 miljoner på it-checkar för småföretag under tre år.

För att få stödet på 10 000 kronor ska bolagen satsa lika mycket.

Digitaliseringskommissionen ska genomföra ett samverkansforum kring it-användning i småföretag.

It i småföretag föreslås att prioriteras i EU:s strukturfondsprogram i Sverige 2014–2020.

Utredningen bygger vidare på KTH:s rapport Barriers to Information and Communication Technology Adoption in Small Firm till regeringen i maj 2010.