Innovation

Vinnova ska ansvara för företagsinkubation

Nästa år tar myndigheten Vinnova över ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Beslutet fattades av regeringen på onsdagen.

Publicerad

- Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, i ett pressmeddelande.

Inkubatorerna finns i hela landet och erbjuder bland annat rådgivning till kunskapsintensiva företag i tidiga faser. Det kan handla om att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder eller komma ut på internationella marknader.

Målsättningen med inkubatorstödet är att fler nya kunskapsintensiva företag ska bildas och växa i Sverige.

Sedan 2005 har stödet förmedlats via Innovationsbron och Almi, men nu tar Vinnova tillbaka ansvaret, som myndigheten hade när det nationella inkubatorprogrammet startades.

- Vår avsikt är att stödet till inkubatorerna och till bolagen i dessa ska ligga på minst samma nivå som under 2014, säger Charlotte Brogren.