Populärteknik

Vilket fordon har högsta marktrycket?

Bagger 288 byggdes för kolbrytning. Foto: Martin Röll
Bagger 288 byggdes för kolbrytning. Foto: Martin Röll

MINIPROBLEMET.Tyska maskinen är störst, men hur är det med marktrycket? Svara på professor Grimvalls kluriga fråga.

Publicerad

Grävmaskinen Bagger 288 var 1978 världens största landgående fordon, byggd för kolbrytning i Tyskland. (Bagger 293 från 1995 är något större.) Trots sin storlek var marktrycket från Bagger 288 i medel bara 170 kPa (kilopascal), ty den går på tolv larvband som är 3,8 m breda. Jämför det med marktrycket från en vanlig personbil. Vilket fordon har högst marktryck?

Svaret längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SVAR:  170 kPa motsvarar tyngden av 1,7 kg per kvadratcentimeter.

Låt bilens massa vara 1700 kg. Då skulle Bagger och bilen ge samma marktryck om varje däck hade kontaktarean 1000/4 kvadratcentimeter = 2,5 kvadratdecimeter. Bilens kontaktarea är ungefär just så stor. Bagger kan därför köra till exempel på en gräsmatta.

Några läsare kanske noterar att marktrycket är ungefär samma som övertrycket i ett bildäck och vill argumentera utifrån detta. Det är ett vanligt felaktigt resonemang att kontaktarean multiplicerad med däcktrycket ger -bilens tyngd. Men bilen bärs upp av däcksidorna när däcken är pumpade. Tänk på att luften inne i däcket trycker lika mycket runt hela fälgen och inte i sig kan ge någon nettolyftkraft på hjulaxeln.