Miljö

Vi vill se snabba klimatåtgärder – men vill inte ändra livsstil

På frågan 'hur orolig är du generellt kring klimatförändringar' stack Sverige ut i undersökningen. Foto: Leonhard Lenz
På frågan "hur orolig är du generellt kring klimatförändringar" stack Sverige ut i undersökningen. Foto: Leonhard Lenz

En ny studie visar att européerna kräver omedelbar handling för att bemöta klimathotet. Samtidigt är många ovilliga till förändringar som påverkar den egna vardagen.

Publicerad

Slutsatserna dras utifrån en enkät bland 9 000 invånare i sju länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Syftet med enkäten var att ta reda på attityder och kunskap om klimatfrågan.

Enkäten genomfördes av You Gov-Cambridge Centre for Public Opinion Research, ett forskningssamarbete mellan undersökningsföretaget You Gov coh Cambridgeuniversitetet.

Många av deltagarna svarade att de inte kände till FN:s klimatkonferens 2021, COP26, som hålls i Glasgow i november – men en övervägande majoritet svarade att de stod bakom åtgärder i FN:s klimatprogram som helhet.

Samtidigt var de svarande inte alls lika medgörliga när det kommer till att genomföra förändringar som påverkar den egna vardagen. Många deltagare var tveksamma till ett förbud mot att sälja diesel- och bensinbilar. Det samma gällde för en ny skatt på flygresor som riktar in sig på dem som flyger ofta. Minst positiva var enkätsvararna dock till höjd skatt på kött.

I samtliga sju länder åt en majoritet av dem som inte var vegetarianer kött flera gånger i veckan. Av dem angav endast en liten andel att de hade minskat sin köttkonsumtion under de senaste tolv månaderna – och när man sorterade bort dem som inte hade gjort nedskärningen på grund av miljöhänsyn så återstod bara omkring hälften av en redan liten grupp.

Generellt sett fanns ett ganska stort stöd bland invånare i de olika länderna för kraftigt ökade statliga investeringar på förnybar energi. Svenskarna i enkäten var bland de minst entusiastiska till det – ett svar som kan ses i perspektiv att Sverige har en stor del förnybar elproduktion. Så här såg stödet ut: Spanien 74 procent, Italien 69 procent, Storbritannien 66 procent, Danmark 65 procent, Tyskland 52 procent, Sverige 47 procent, Frankrike 24 procent.

På frågan ”hur orolig är du generellt för klimatförändringar” hade Sverige störst andel som svarade ”totalt obekymrad”. Men samtidigt håller en majoritet av svenskarna i enkäten inte med om att klimatkrisens allvar är överdrivet.