Digitalisering

”Vi utvärderar ny teknik inom alla områden”

Mats Högberg.
Mats Högberg.

Atlas Copco är ett av de företag som tittar på nästa generations företagsnät.

Publicerad

Atlas Copco har ett koncernnät som knyter ihop företagets enheter i världen. Atlas köper nättjänster av amerikanska nätoperatören AT& för USA, Kanada och Latinamerika. Orange Business Services levererar nättjänster för Europa, Asien och resten av världen.

Det är i detta globala koncernnät som DNA kan införas.

– Med DNA blir det möjligt att göra snabba och flexibla installationer där vi kan automatisera och tilldela kapacitet, säger Mats Högberg på Atlas Copco.

Cisco anger att de är beredda att leverera DNA inklusive NFV i dag. Är det aktuellt för er att byta till en ny teknikgeneration inom fem till tio år?

– Vi kommer med största säkerhet att se ny teknik införas i Atlas Copco även inom ett kortare perspektiv än fem till tio år, säger Mats Högberg.

– Vi har en kontinuerlig process där vi tittar på och utvärderar ny teknik inom alla områden för att förstå hur vi kan använda den och med vilka fördelar, så även för nätverk.