Digitalisering

Varuhuset nedlusat med kameror

Ikea är ett av företagen som granskats av Datainspektionen. Här använder man kameror för att kunna utreda stölder. Foto: Hasse Holmberg, Leif R Jansson / Scanpix
Ikea är ett av företagen som granskats av Datainspektionen. Här använder man kameror för att kunna utreda stölder. Foto: Hasse Holmberg, Leif R Jansson / Scanpix

Datainspektionen genomför i höst den största granskningen hittills av kameraövervakning på arbetsplatser. Bland de arbetsgivare som inspekteras finns Ikea och Posten.

Publicerad

<p>Klockan 9 på morgonen fredagen den 24 september i år anlände inspektörer från Datainspektionen, di, till möbeljätten Ikea i Kållered. Varuhuset har cirka 400 anställda.</p> <p>Deras inspektion visade att av 48 kameror som håller ett vakande öga på ortens Ikea, fanns 12 i utrymmen dit bara personal har tillträde.</p> <p>Videomonitorer sitter bland annat i rum som hanterar dagskassor och slussar till dessa, vid lastkajer och godsmottagningen. De är väl synliga och har fast optik . Vissa bilder kan avläsas i realtid av en säkerhetsvakt medan andra bilder spelas in och sparas. Inget ljud spelas in.</p> <p>Varuhuset rånades 2005 och fler kameror sattes upp därefter. </p> <p>- Våra kameror är i första hand till för att skydda personalen, förklarar hon. Hon medger dock att man även, i viss mån, använder inspelningarna för att ha möjlighet att utreda exempelvis stölder, säger Maria Broberg är säkerhetschef på Ikea i Kållered.</p> <p>Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller övervakning med kameror på platser dit allmänheten inte har tillträde - utrymmen som finns på exempelvis arbetsplatser, skolor och privata fastigheter hör dit. </p> <p>I höst inspekterar man uppåt 20 ställen och man har hittills kommit halvvägs. Bland annat ska inspektionen nu gå vidare och inspektera butiker.</p> <p>En svårighet för di är att veta vilka arbetsgivare som granskar personalen med hjälp av kameror. Detta är nämligen inte anmälningspliktigt.</p> <p>- Vi får lägga ned stor research på att ta reda på vilka som har kameror, säger Patrik Sundström, projektledare på di.</p> <p>Grundprincipen, som regleras i personuppgiftslagen, är att arbetsgivaren inte får kränka personalens integritet.</p> <p>- Det finns stora kunskapsbrister och det är långt ifrån fritt fram att sätta upp en kamera. Det krävs ett moget övervägande av behoven, alternativa lösningar, placering av kameror och hantering av bilder, säger Patrik Sundström.</p> <p>DI undersöker bland annat hur stort område som övervakas, om utrymmena är känsliga och hur lång exponeringstiden är. Inspelningar är känsligare ur integritetssynpunkt än realtidsövervakning, eftersom de lätt kan spridas. Och bevarandetiden anser di är en viktig fråga.</p> <p>Dessutom ser man till vilken kamerateknik som används, hur kamerorna är riktade och vilka som har tillgång till bilderna.</p> <p> Det är också di som i sina beslut avgör om arbetsgivarens behov av filmbevakning väger tyngre än skyddet för de anställdas personliga integritet.</p> <p>Myndigheten ska nu ta beslut om användningen är acceptabel på samtliga platser som man inspekterar i höst. </p> <p>Till dessa hör också Postens stora paketterminal i Härryda utanför Göteborg. Håkan Hallengren är ordförande i Seko Posten Logistiks paketklubb med lite över 100 medlemmar. Han tycker att den kameraövervakning som förekommer är okej:</p> <p>- Jag har inga synpunkter på att vi har kameraövervakning så länge den inte är riktad mot personalen utan mot vårt skalskydd. Vi hanterar väldigt stora värden så det är naturligt att det finns ett gott skydd, säger han. </p> <p>Håkan Hallengren blir kontaktad om arbetsgivaren vill se på filmer som berör personalen. Det finns också ett centralt kameraövervakningsavtal mellan Posten och facken.</p> <p>Framöver kan reglerna som rör kameraövervakning i personuppgiftslagen komma att slås ihop med lagen om allmän kameraövervakning till en enda kameralag. </p> <p>Enligt utredningsförslaget som bereds av regeringskansliet innebär detta vissa skärpningar. Exempelvis ska det inte, som i dag, räcka med samtycke för att kunna övervaka anställda. Ett "berättigat ändamål" måste helga medlen.</p>