Miljö

Varnar för ny vattenkris i sommar: ”Besvärligt läge”

Foto: TT
Foto: TT

En ny vattenkris kan vänta i sommar. Grundvattennivåerna ser på många håll klart sämre ut än inför förra sommaren. Många svenskar kan räkna med återupprepade förbud mot att exempelvis fylla poolen och vattna gräsmattan.

Publicerad

– Vi har ett sämre utgångsläge i år jämfört med för ett år sedan vid den här tiden, säger Bo Thunholm, hydrogeolog och grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning (SGU).

– Förutsättningarna för att vi ska få en återhämtning av grundvattennivåerna är inte särskilt bra. Det krävs väldigt stora nederbördsmängder nu när värmen och grönskan har kommit igång.

Grundvattennivåerna är i april låga både i de stora grundvattenmagasinen, som står för den kommunala vattenförsörjningen, och de små, som främst försörjer de med egen brunn.

Sjunkit snabbt

I mars syntes en återhämtning i de små magasinen, men den är nu utraderad.

– Nivåerna har sjunkit väldigt snabbt där. De som har egna brunnar i södra Sverige, framför allt Götaland och Svealand, bör vara lite mer vaksamma än tidigare, säger Bo Thunholm.

Det kan vara läge att redan nu iaktta viss försiktighet när det gäller att bevattna gräsmattor och rabatter, säger han.

– Det brukar dra mycket, så det bör man kanske vara lite försiktig med.

Även kommunerna måste vara beredda att vidta åtgärder. Sker ingen återhämtning, i form av rejält regnig vår, räknar SGU med fortsatt sjunkande grundvattennivåer och då väntar sannolikt en repris på fjolårets situation med kommunala bevattningsförbud för att exempelvis vattna gräsmattor, fylla pooler och använda vattenspridare.

Redan infört bevattningsförbud

Extremt låga grundvattennivåer riskerar främst att drabba Götaland och Svealand, och i synnerhet kustnära områden som Stockholms skärgård och Gotland, enligt SGU.

Gotland införde redan den 1 april bevattningsförbud över hela ön.

– Vi har ett besvärligt läge sedan tidigare och har inte kommit ikapp sedan i fjol. Grundvattennivåerna i de stora magasinen är låga eller mycket låga, säger Peter Daun, kommunikatör på tekniska förvaltningen på Region Gotland.

Förbudet innebär att man exempelvis inte får vattna med slang, inte tvätta bilen hemma och inte får fylla poolen med vatten från det kommunala nätet. Restriktionerna tas ändå väl emot av invånarna, enligt Daun.

– Man förstår allvaret och alla drar sitt strå till stacken, säger han.

Även Sala kommun har infört bevattningsförbud i april.

Tufft för bönder

För jordbruket kan det bli riktigt tufft om grundvattennivåerna inte återhämtar sig, enligt Bo Thunholm på SGU.

– Dels påverkas bevattningen men kanske ännu mer bönder med stora djurbesättningar som har dagliga behov av stor vattenkonsumtion. Där är det kritiskt om det skulle bli problem med vattenförsörjningen, de kan råka väldigt illa ut, säger Bo Thunholm.