Miljö

Världens största isflak är på väg mot öppet hav

Bild från Nasas satellit Aqua, utrustad med instrumentet Modis, en spektroradiometer. Foto: NASA/AQUA/MODIS/A.Luckman
Bild från Nasas satellit Aqua, utrustad med instrumentet Modis, en spektroradiometer. Foto: NASA/AQUA/MODIS/A.Luckman
Isflaket A68. Foto: NASA/John Sonntag
Isflaket A68. Foto: NASA/John Sonntag
Bild från Esa-satelliten Sentinel-3. Foto: Copernicus Data/Sentinel-3/ESA/A.Luckman
Bild från Esa-satelliten Sentinel-3. Foto: Copernicus Data/Sentinel-3/ESA/A.Luckman

Ytan motsvarar arealen hos Gotland, Öland och Åland tillsammans. Isflaket har plötsligt börjat röra sig snabbare, och nu är massan på väg att lämna Antarktis.

Publicerad

Det var 2017 som den isflaket lossade från den så kallade shelfisen Larsen C på västra sidan av Antarktiska halvön. Isflaket har fått namnet A68.

Sedan kalvningen har världens största isberg tappat väldigt lite av sin ursprungliga vikt. Nu är 315 miljarder ton is på väg ut mot öppet hav. Med en storlek på nära 6 000 kvadratkilometer motsvarar ytan ungefär den sammanlagda arealen hos Gotland, Öland och Åland.

Det första året efter kalvningen rörde sig massan knappt, förmodligen på grund av att isbergets köl satt fast i bottnen. Men sedan flöt isflaket iväg och under den pågående sommaren har vindar och strömmar accelererat färden. När isberget nu har tagit sig förbi Antarktiska halvöns nordspets befinner den sig nu i ett stråk med isberg och havsis ut mot Atlanten. Forskarna tror dock att flaket kommer brytas upp i mindre bitar tämligen omgående.

Bild från Esa-satelliten Sentinel-3. Foto: Copernicus Data/Sentinel-3/ESA/A.Luckman
Bild från Esa-satelliten Sentinel-3. Foto: Copernicus Data/Sentinel-3/ESA/A.Luckman

– Med ett förhållande mellan tjocklek och yta som motsvarar fem A4-papper är jag förbluffad över att havsvågorna inte redan har förvandlat A68 till iskuber. Jag skulle bli förvånad om den överlever i ett stycke bortom havsisens kant, säger professor Adrian Luckmanvid Swansea University till BBC.

De riktigt stora isbergen kan ställa till besvär i många årtionden. År 2000 bröt sig det största kända isberget i modern tid loss från Ross shelfis. B15 hade en yta på 11 000 kvadratkilometer, och 20 år senare flyter en 200 kvadratkilometer stor kvarleva efter jätten söder om Sydsandwichöarna. Där utgör ismassan fortfarande en fara och ett hinder för sjöfarten.

En annan iskalvning av stora mått är på gång i nordöstra Antarktis, från shelfisen Brunt. När den milslånga sprickan kallad Chasm 1 har skurit sig igenom helt bildas ett 1 500 kvadratkilometer stort flak.