Digitalisering

Varannan svensk uppkopplad med mobilen

Det senaste året har internet i mobilen ökat stort. I dag är 54 procent av svenskarna över 16 år uppkopplade via sina mobiler. Och var tredje barnfamilj har en surfplatta.

Publicerad

Det är bland de unga tonåringarna som den största ökningen har skett. För några år sedan var det bara några få procent av de mellan 12 och 15 år som hade tillgång till en mobiltelefon med internet. Nu har 62 procent i dem internet på sina mobiler.

Det kommer fram i 2012 års upplaga av undersökningen Svenskarna och internet, där 2 700 personer blivit intervjuade om sitt internetanvändade. Undersökningen har gjorts årligen sedan 2000. Bakom står Stiftelsen för infrastruktur.

-Det här kommer att ha en väldigt stor inverkan på hur internet utvecklas, spår Janne Elvelid, projektledare för undersökningen.

-När bredband kom blev internet tillgängligt på ett helt annat sätt, och det fick en otroligt stor påverkan. Nu tar vi ett lika stort kliv, från att det är en dator som styr användandet till att det är en mobil man har i fickan. Det kommer att märkas mest i hur vi kommunicerar, och i de vardagliga nyttoverktygen, tror jag.

Men om barn och unga på bred front tagit klivet över till att använda internet via mobilen står det nästan still bland äldre. Endast fyra procent av de över 66 år är uppkopplade via mobilen. Över huvud taget är det stora skillnader mellan hur unga och äldre använder internet. Till exempel betalar hälften av de över 65 inte betalar sina räkningar över internet. Bland de allra äldsta, de över 75 år, betalar endast 15 procent räkningar över nätet.

Glappet mellan de som använder internet och de som står utanför har minskat i årets undersökning. Men fortfarande är det 1,2 miljoner svenskar som inte använder internet, eller bara gör det väldigt sällan. De satsningarna som har gjorts på system med e-legitimation har inte fått genomslag, och hälften av svenskarna använder inte e-legitimation i sina kontakter med myndigheter och banker.

Något som har slagit igenom stort i Sverige i år är surfplattor. Hos barnfamiljer allra mest. Enligt undersökningen har var tredje barnfamilj i Sverige en surfplatta, och i genomsnitt är det var femte i Sverige som använder surfplatta.

-Det är inte förvånande att det är barnfamiljer som använder surfplattor mest. De brukar vara snabbast med att ta till sig ny teknik. Det hänger ihop med att de generellt tillhör en hushållsgrupp med bra inkomster, men jag tror också att barnen i sig är en bidragande orsak, säger Janne Elvelid.

Däremot kom genombrottet snabbare än han hade trott.

-Man kan jämföra med internet på mobilen, det stod och stampade i flera år. Men surfplattor drog i väg snabbt.

Tillgången till internet via dator, surfplatta och mobiler gör också att de riktigt små barnen gör saker via nätet. Hälften av treåringarna använder internet då och då, och 16 procent av två- och treåringarna tar del av material via internet dagligen.

Internetanvändandet totalt ökar mest hos barn i 10-årsåldern. För ett år sedan var det under hälften av 10-åringarna som använde internet varje dag. I år är det nära 70 procent.

Den vanligaste aktiviteten generellt är att använda sin e-post. Sedan kommer att läsa nyheter. Enligt undersökningen är det nu fler som läser kvällstidningarna på nätet än på papper. Men när det gäller tv, radio, böcker och övriga tidningar är det fortfarande fler som tar del av dem på det traditionella sättet än via internet.

Trea på listan över vad folk gör på nätet ligger att besöka sociala nätverk. Men många är passiva besökare, visar undersökningen: Var tredje som är på Facebook gör aldrig någon statusuppdatering.