Digitalisering

Var tredje barn kränks på nätet

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Var tredje barn i åldern 10–16 år har utsatts för kränkningar på nätet. Lika många tjejer uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, enligt Friends nätrapport.

Publicerad

För fjärde året i rad har organisationen Friends genomfört sin stora undersökning kring barn och unga gällande kränkningar och mobbning på nätet. Resultatet är nedslående för den som hade hoppats på en förbättring av en redan alarmerande situation.

37 procent av alla tjejer uppger att de någon gång det senaste året blivit kränkt via mobil, surfplatta eller dator. För pojkar är siffran 27 procent.

– Siffrorna ligger på en stabil nivå och det är väldigt frustrerande. Vi tror på att det går att stoppa mobbning men det saknas tyvärr resurser och kompetens på flera håll. Det brister i det förebyggande ansvaret, säger vice generalsekreterare Carolina Engström.

Sharon Cartagena Dimas, 16 år, och Ernesto Vidal, 15 år, är båda elever vid Söderbymalmsskolan (Haninge), som arbetar aktivt med förebyggande av kränkningar, får genom TT ta del av resultatet.

– Det är ganska sorgligt. Ingen ska behöva känna sig så när man går ut på nätet men jag trodde det skulle vara mycket färre. Det är ganska sjukt, säger Sharon.

– En av mina systrar blev mobbad så jag vet hur det känns, säger Ernesto.

Läs mer:

I undersökningen ställs också frågan om sexuella kränkningar. Hela 36 procent av tjejerna uppger att de utsatts, medan motsvarande siffra för killar är 27 procent.

– Vi ser en normalisering av ett beteende och att man känner att man får stå ut med kommentarer eller sexuella trakasserier. En del unga tjejer tänker: ”jag blir alltid kallad hora” och det är något man ska utstå som tjej. Det blir mer en del av en självbild den kränkning det faktiskt är, säger Carolina Engström.

Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap såg i en studie som hon genomfört hur de som drabbas av sexuella kränkningar på nätet också till stor del utsatts för liknande kränkningar i den övriga vardagen.

– Det är ett problem att det inte finns en medvetenhet bland vuxna i vilken omfattning det här sker och vilka konsekvenser det får för de utsatta, säger hon.

Ytterligare ett stort problem är de små möjligheterna att faktiskt fälla någon för kränkningar. Den svaga lagstiftningen på området är nu tänkt att förbättras. Nyligen lade regeringens utredare fram ett förslag om att bland annat införa ett nytt brott – olaga integritetstintrång. Bestämmelserna kring ofredanden via internet ska också bli tydligare, åtgärder som välkomnas av Carolina Engström.

– Vi tycker att det är ett bra förslag och en tydlig signal från rättsväsendet att det är oacceptabelt att barn och unga kränks. Sedan krävs det också kompetens och resurser för att ta hand om de anmälningar som kommer in, säger hon.

Gilla Ny Teknik på Facebook