Populärteknik

Var ska belastningen ligga?

Professor Göran Grimvall.
Professor Göran Grimvall.

MINIPROBLEMET. Här kommer ett miniproblem av det lättare slaget från professor Göran Grimvall. Fixar du det?

Miniproblemen har varierande svårighet, från grundskolans högstadium till inledande högskolenivå. Här är ett problem av det lättare slaget. Figuren visar ett idealiserat balansproblem.

Vågarmarna har försumbara massor och okända längder. Tyngden A har massan 1 kg och tyngden B har okänd massa. Mellan vilka gränser kan belastningen på balanspunkten C ligga?
Svaret längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SVAR:

Svaret är, i sin idealiserade form, mellan 1 kg och oändlig belastning.

Vid 1 kg hänger B mycket långt från C och är mycket lätt.

I det andra extremfallet hänger B intill C och är oändligt tung.