Populärteknik

Vanligt förekommande att exoplaneter har vatten

Foto: University of Cambridge
Foto: University of Cambridge

Forskare har undersökt den kemiska sammansättningen i atmosfären hos 19 exoplaneter. På fjorton av dem upptäcktes stora mängder vattenånga.

Publicerad

University of Cambridge har anfört ett team av forskare som har tittat på atmosfärisk data från 19 exoplaneter, för att göra en sammanställning över planeternas temperaturer och kemi. Det är den mest grundliga studien i sitt slag.

Med i studien fanns allt från små versioner av Neptunus som bara är tio gånger större än jorden, till super-Jupiter vars storlek är 600 gånger större än vår egen planet.

Det temperaturspannet på planeterna har legat mellan behagliga 20 grader och en hetta som smälter glas, på 2 000 grader. Den mest intressanta aspekten var givetvis närvaron av vatten. Forskarnas slutsats är att förekomsten av vattenånga inte är ovanlig i planeternas atmosfär. Den hittades i stora mängder hos 14 av de 19 planeterna, tillsammans med rikliga mängder natrium och kalium hos sex av dem.

Projektet leds av forskaren Nikku Madhusudhan vid institutionen för astronomi på Cambridge. För fem år sedan var han först med att uppmäta större mängder av vattenånga i den lägre atmosfären hos mycket stora exoplaneter.

Vetenskapen har förutspått att jätteplaneter av den typen också borde ha en hög andel syre, då ämnet är det tredje vanligast förekommande i universum, efter väte och helium. I en sådan atmosfär skulle det här innebära att vatten som är en dominant bärare av syre även kan förväntas finnas i överflöd.

Nu hämtade forskarna in mängder av spektroskopiska bilder från rymdteleskop, bland andra Hubble och Spitzer, samt från markbaserade teleskop som Very Large Telescope i Chile och Gran Telescopio Canarias på spansk mark.

Bredden av tillgängliga observationer tillsammans med detaljerade beräkningsmodeller, statistiska metoder samt egenskaperna hos natrium- och kaliumatomer, innebar att teamet kunde göra kvalificerade uppskattningar av kemin i planeternas atmosfär.

– Att kunna mäta kemikalierna som finns i stor mängd i exoplaneters atmosfärer är någonting extraordinärt. Detta eftersom vi ännu inte har lyckats göra samma sak för jätteplaneterna i vårt eget solsystem inklusive Jupiter, vår närmaste gasjätte, säger Luis Welbanks, Cambridgeforskare och artikelns huvudförfattare, i ett uttalande.

Resultaten har publicerats i The Astrophysical Journal Letters. Undersökningen är en del i ett femårigt forskningsprogram kring den kemiska sammansättningen hos planeter utanför vårt eget solsystem.