Opinion

”Välkomna BMW - till debatten om hållbarhet”

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet
Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

REPLIK. Slarva inte bort korten BMW – bilens utsläpp i driftsfasen är helt dominerande när den totala klimatpåverkan ska bedömas, skriver Mattias Goldmann, vd Fores.

BMW:s försäljningschef Fredrik Hartman skriver i Ny Teknik (17 mars) att ”debatten borde handla om bilens hela livscykel, hur den produceras, används och till sist återvinns” – inte bara vad som kommer ur avgasröret.

Argumentet känns väl igen från de som inte vill ändra beteende – exempelvis Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson som felaktigt hävdar att han gör en miljöinsats genom att köra en Ford Mustang från sextiotalet. Hans och Hartmans påstående att ”I själva verket är tillverkningsprocessen av bilarna minst lika viktig som utsläppen från körning” håller inte för en granskning. Som nyckeltal kan man räkna att en konventionell bils klimatpåverkan är ca 15 procent vid produktionen, 80 procentvid driften och 5 procent vid demonteringen och återvinningen, där ju nya bilar till 95 procent måste återvinnas enligt EU-lag.

Givetvis varierar fördelningen – för bilar med lång körsträcka blir driftsfasen än viktigare, medan bilen som körs direkt till bilföretagets museum förstås har nästan hela sin påverkan i produktionsfasen. Generellt sett ökar produktionsfasens betydelse i takt med att bilens förbrukning minskar, även om många tillverkare numera arbetar aktivt med att göra fabriken grönare.

Här gratulerar vi gärna BMW till förstaplatsen i delen för produktionsutsläpp i Carbon Disclosure Projects alldeles nya granskning av bilindustrin. CDP viktar produktionen till 20 procent av bilens totala påverkan, med fokus ända fram till 2025, och anger att 80 procent av produktionsutsläppen kommer från underleverantörerna, som sällan diskuteras.

Hartman påstår att ”utsläppsnivåerna under körning med en bil faktiskt inte säger någonting om bilens hållbarhetscykel”, utan källa för sitt påstående. Tvärtom anger exempelvis internationella energiorganet IEA bränslesnålare fordon och annan driftseffektiv teknik som en viktig del i att de klimatpåverkande utsläppen nu äntligen inte längre ökar.

För den kraftfulla minskning av utsläppen som behövs framgent anger FN:s klimatpanel och en samlad klimatexpertis energieffektivare fordon som helt centralt, och det är målet för Sveriges sjupartisamsyn om att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 – ett mål också BMW gärna får ställa sig bakom.

Däremot har Hartman rätt i det är förlegat att ”enbart fokusera på vad som kommer ur avgasröret, om bilen ens har ett avgasrör”. Rätt producerade biobränslen, såsom biogas från avfall, biodiesel från skogens restprodukter och etanol från överskottsmark, kan minska klimatpåverkan med uppemot 90 procent, men gängse metoder att räkna ”tailpipe emissions” fångar inte upp detta. Elbilar och bränslecellsfordon räknas slentrianmässigt som nollutsläppsfordon, men är det enbart om elen eller vätgasen produceras av förnybar energi – globalt görs mest el och vätgas av fossil råvara. Här behövs en tillnyktring, och kan Hartmans överdrifter föra oss dit är mycket vunnet.

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet