Populärteknik

Vad visar grafen?

Alternativ A Foto: Kent Skibstad
Alternativ A Foto: Kent Skibstad
B. Foto: Nisse Schmidt/TT
B. Foto: Nisse Schmidt/TT
C Foto: Dan Hansson / SvD / TT
C Foto: Dan Hansson / SvD / TT
D Foto: Stig Åke Jönsson
D Foto: Stig Åke Jönsson
Professor Göran Grimvall
Professor Göran Grimvall

MINIPROBLEMET. Visar grafen radioaktivt kött eller alkohol i blodet? Eller kanske något annat? Lös Göran Grimvalls kluriga problem.

Publicerad
Vilken av följande fyra texter beskriver det grafen visar

A) Mängden alkohol i blodet, uttryckt som milligram per liter blod, som funktion av tiden i timmar efter en kväll med kraftigt festande.

B) Radioaktiviteten i fryst renkött från 1962 (då Sovjetunionen inledde en ny kärnvapenprovserie i jordatmosfären vid Novaja Zemlja) uttryckt i becquerel per kilogram kött, som funktion av tiden i år efter slakten

C) Energin i joule som funktion av inträngningsdjupet i centimeter då projektilen från ett förmodat mordvapen sköts mot ett genomskinligt tvålliknande material vid en tysk kriminalteknisk anstalt.

D) Antalet svenska hushåll i tusental som fortfarande saknade el, som funktion av antalet dagar efter stormen Gudrun den 8 januari 2005.

Svaret längre ned på sidan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lösning

Använd uteslutningsmetoden och fokusera på mätvärdens storlek och kurvformen.

Begynnelsevärdet 140 mg/l ger, med till exempel 6 liter total blodvolym, mindre än 1 g alkohol. Det motsvarar ett halvt glas vin, eller drygt 0,1 promille. Kroppen bränner av det på cirka 1 timme.

Radioaktiviteten skall avta exponentiellt och gå asymptotiskt mot noll – inte sluta tvärt. Dessutom är naturliga radioaktiviteten i kött cirka 100 Bq/kg, främst från kalium-40.

Antalet hushåll utan ström avtar i grafen alldeles för långsamt. (Dagen efter var 415 000 abonnenter utan ström, efter fyra dygn 100 000, efter två veckor 25 000 och efter tre veckor 10 000.) Av dessa och även andra skäl som läsarna kan tänkas komma på, så är alternativen A, B och D uteslutna.