Digitalisering

Vad är metaverse, och varför pratar alla om det nu?

Foto: Yichuan Cao, MediaPunch/Shutterstock, Science Photo Library
Foto: Yichuan Cao, MediaPunch/Shutterstock, Science Photo Library

Morgondagens internet eller nästa nivå av vr? Metaverse har blivit techjättarnas nya favoritbegrepp. Ny Teknik har tittar närmare på vad begreppet betyder och varför det blivit populärt just nu.

Publicerad

Vad är metaverse? 

Under hösten har begreppet metaverse seglat förbi artificiell intelligens och kryptovaluta och blivit det allra hetaste modeordet i techbranschen. Sedan hällde Mark Zuckerberg bensin på elden genom att döpa om Facebook till Meta, en tydlig signal om bolagets framtidsvision.

Men vad är egentligen metaverse? 

I januari 2020 publicerade riskkapitalisten Matthew Ball ett slags manifest där han försökte definiera begreppet. Han konstaterade något högtravat att det är lika svårt att förklara vad metaverse är som det vore att försöka förklara hur dagens internet är uppbyggt för någon som lever 1982.  

Inte minst är det knivigt eftersom något metaverse inte existerar ännu, och att det saknas en samlad bild av exakt vad ett sådant kommer att innehålla. Den vision som Microsoft presenterat rimmar inte nödvändigtvis helt med den som Mark Zuckerberg målar upp. 

Det finns alltså tyvärr inget rakt svar på frågan, men du kan till att börja med tänka på metaverse som en förlängning av eller en uppföljare till dagens internet. 

Metaverse är inte heller bara en plats eller plattform. Det är inget som kommer att utvecklas av ett ensamt techbolag. Snarare handlar det om olika virtuella världar som kan interagera med varandra.

För att citera Meta, bolaget tidigare känt som Facebook: 

”Metaverse är en serie virtuella miljöer där du kan skapa och utforska ihop med andra personer som inte befinner sig på samma fysiska plats som du”, skriver bolaget på sin hemsida

Matthew Ball har också försökt sammanfatta metaverse i en mening som är lite längre och mer omständlig, men som ändå ger en bild av vad vi pratar om:

“The Metaverse is a massively scaled and interoperable network of real-time rendered 3D virtual worlds which can be experienced synchronously and persistently by an effectively unlimited number of users, and with continuity of data, such as identity, history, entitlements, objects, communications, and payments”, skriver han.

För att bryta ner det här lite består metaverse i Balls vision av mängder av 3d-världar där allt sker i realtid, dit alla kan koppla upp sig och där förändringar är bestående. Världarna och deras användare kan interagera med varandra och data, identitet, betalningar och digitala ägodelar kan flyttas mellan dem. 

Ytterligare en punkt som nämns är att ett metaverse inte bara håller sig i den digitala sfären, utan ska kunna interagera med den fysiska världen. Exakt hur det kommer att fungera återstår att se, men det kan handla om att ta in digitala element i den fysiska världen med hjälp av till exempel smarta glasögon. 

Det vi tidigare kallat för ar-molnet, eller spegelvärlden. Det är ett element i byggandet av ett metaverse som sträcker sig utanför de rent digitala världarna. 

Var kommer ordet ifrån? 

Om du tycker att metaverse låter som hämtad ur cyberpunken är du inte ute och cyklar. Själva ordet metaverse myntades av science fiction-författaren Neal Stephenson i romanen Snow Crash från 1992. 

Bokens metaverse är ett slags uppföljare till internet i form av en tredimensionell virtuell värld befolkad av avatarer som föreställer människor som kopplar upp sig mot den med hjälp av vr-glasögon. Inte helt olikt det metaverse som vi talar om i dag. 

Konceptet med virtuella världar är förstås populärt i science fiction, och har förekommit flitigt både innan och efter Stephensons bok. Ofta nämns Ready Player One av Ernest Cline från 2011 som en inspirationskälla. Där nämns inte något metaverse, men boken kretsar kring virtuella världar. 

Varför pratar alla om metaverse nu? 

Det korta svaret är att de stora techbolagen har anammat begreppet. Inte minst Facebook/Meta. I slutet av juni meddelade Mark Zuckerberg att bolagets ”övergripande mål (…) är att hjälpa till att skapa ett metaverse”. 

Spelbolaget Epic Games, mest kända för Fortnite, har också talat sig varma för metaverse. Likaså Microsoft, Nvidia och Roblox. Det har helt enkelt blivit en hajp, och du kan räkna med att allt fler techbolag, stora som små, ger sig in i leken och deklarerar varför just deras teknik är vital för att metaverse ska bli verklighet. 

På ett mer övergripande plan kan man nog säga att tiden helt enkelt mognat för att börja prata om ett metaverse. 

Tänk på teknikutvecklingen sedan Stephenson myntade begreppet för nästan 30 år sedan. Det har krävts enorma språng framåt för att ens börja snudda vid datorkapaciteten som behövs för att kunna bygga och inte minst uppleva ett metaverse.

Smarta glasögon och headset för vr och ar har till sist börjat närma sig en nivå där de på allvar är användbara. Molninfrastrukturen och edge computing kan göra det möjligt att köra de avancerade applikationer som krävs utan att bära en serverhall i ryggsäcken. 5g kommer att göra det möjligt att få tillräckligt snabb åtkomst till dem för att koppla upp sig på språng. 

Teknik för att följa ögonrörelser, handrörelser och ansiktsrörelser krävs för att göra det naturligt att interagera med virtuella världar och andra avatarer. Dessutom ska våra ansikten och vår omgivning kunna skannas av för att återges digitalt. 

Vi får också tacka framstegen inom ai och maskininlärning, och till och med den fortsatta miniatyriseringen av transistorer som gör det möjligt att packa allt mer prestanda i ett litet bärbart format. När Stephenson skrev Snow Crash hade världens kraftfullaste superdator långt mycket mindre beräkningskraft än en Iphone 13. 

En annan utveckling som kan bädda för ett metaverse är trenden med så kallade superappar. Det mest kända exemplet är kinesiska Wechat som växt från en chattapp till en hel ekonomi i sig själv. På samma sätt adderar Facebook, Instagram eller för den delen svenska bolag som Truecaller eller Klarna allt fler funktioner till sina appar. Ett metaverse är också tänkt att samla allt du gör på nätet i dag och lite till i en och samma miljö. 

Frågar du kryptoentusiaster finns också tillämpningar för blockkedjan och NFT:er inom ett metaverse. Den typen av tekniska lösningar skulle kunna implementeras för att säkerställa äganderätt för digitala produkter. 

Vi har fått en försmak på hur det kan fungera redan i dag. I våras såldes ett digitalt hus ämnat för ett metaverse som en NFT för en halv miljon dollar. 

När är metaverse här?

Vi kan nog enas om att ingen kommer att trycka på en knapp och så kommer ett metaverse att vakna till liv. Om nu konceptet någonsin blir verklighet – som vi talar om det i dag. 

De flesta verkar enas om att ett metaverse kommer att byggas successivt. Redan nu finns embryon. Spel som Fortnite och Roblox har i allt större utsträckning blivit plattformar för sociala interaktioner och får ständigt nya funktioner och möjligheter. 

Meta/Facebook har visat upp sitt Horizon, ett slags virtuell mötesplats dit användarna ansluter med vr-headset för att träffas i ett digitalt konferensrum eller vardagsrum. En liknande lösning jobbar startupbolaget Spatial på. Microsoft har å sin sida visat upp hur digitala avatarer och människor av kött och blod ska kunna samsas i ett och samma Teams-möte.

Samtidigt jobbar Nvidia på sitt Omniverse, en samarbetsplattform som är tänkt som en knutpunkt för olika virtuella miljöer. Något som skulle kunna utgöra grundbulten i ett metaverse. 

På sikt kommer de här tjänsterna att öka i omfång, fler kommer att tillkomma och om allt går enligt plan kommer de till sist att växa ihop i något slags virtuellt samhälle som vi alla kan koppla upp oss mot.

Mark Zuckerberg själv bedömer att den nya digitala eran kommer att bli verklighet ”inom fem till tio år”, skriver Washington Post