Innovation

Utvinner jordartsmetaller ur avloppsvatten

Sällsynta jordartsmetaller i avloppsvatten vid gruvor kan återvinnas med hjälp av mikroalger.

Publicerad

Åtråvärda sällsynta jordartsmetaller har stor betydelse för it-industrin, men även för vindkraft- och solenergisektorn.

Professor Rainer Buchholz vid Friedrich-Alexander Universitet Erlangen-Nürnberg, FAU, har ägnat det senaste decenniet att studera mikroalger. Tyngdpunkten har legat vid att utvinna ämnen ur alger som kan vara till nytta för människor, exempelvis inom medicin och livsmedel.

Han har vid experimenten noterat att metalljoner i vattenlösningar gärna sätter sig på ytan av mikroalger, döda såväl som levande.

Buchholz har nu fått 3,5 miljoner kronor av bayerska miljöministeriet för att utveckla metoder att särskilt återvinna sällsynta jordartsmetaller ur avloppsvatten från gruvor och industrianläggningar. Fördelen med att använda mikroalger i stället för bakterier är att mikroalgerna är ytterst anspråkslösa när det gäller näring och miljö, vilket är gynnsamt ur ekonomisk synpunkt.

I projektet ska man nu testa hur man från en metallbelagd algbiomassa kan utvinna de eftersökta jordartsmetallerna.

Bayerns miljöminister Ulrike Scharf sa vid överlämnandet av forskningsbidraget att "dagens avfall är morgondagens råvara. Vi måste minska rovdriften på naturen och återvinna värdefulla råvaror".