Innovation

Utredaren: ”Macchiarini borde aldrig anställts”

Det var mycket som gick fel. Karolinska universitetssjukhuset borde aldrig ha anställt Macchiarini. Den bedömningen gör Kjell Asplund, sjukhusets externe utredare.

Publicerad

Kjell Asplund, professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, har på uppdrag av Karolinska sjukhuset utrett de tre operationerna med syntetiska luftstrupar som utfördes av kirurgen Paolo Macchiarini under 2011 och 2012. I dag presenterades utredningen i Stockholm.

Asplund och hans utredningsgrupp drar slutsatsen att sjukhuset aldrig skulle ha anställt Macchiarini som överläkare från första början. 

Dessutom visar analysen dessutom bland annat att:

  • Det  saknades underlag från djurstudier, försöken gjordes direkt på sjuka patienter.
  • Operationerna borde ha ansetts som klinisk forskning – inte sjukhusvård – och skulle ha genomgått etisk prövning.
  • Även andra avsteg från regelverken om etisk prövning och läkemedelslagstiftningen gjordes.
  • Skandalen har skadat sjukhusets kliniska forskning och i ”i Sverige i stort”.