Övriga nyheter

Utredaren föreslår mer stöd till gasen

En ny prispremie ska gynna tillverkare av biodrivmedel. Och en utvecklad kvotplikt ska få fart på användningen. Det är två av förslagen i regeringens utredning om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Publicerad

En stor del av dagens bensin och diesel måste ersättas med biodrivmedel om svenska fordon ska klara sig utan fossila bränslen om 17 år. Potentialen finns. Den inhemska produktionen av biobränslen skulle närapå kunna tiofaldigas – utan att konkurrera med skogs- och jordbruket. Haken är att det krävs investeringar i miljardklassen för att bygga storskaliga produktionsanläggningar, vilket får många investerare att tveka.

Det slår utredningen ”Fossilfrihet på väg” fast när den presenterades före jul. Biobränslen är ett av fem åtgärdsområden i den mer än 1 000 sidor tjocka luntan.

Utredaren Thomas B Johansson har två huvudförslag för att främja biodrivmedel: en ny prispremie som stöder producenter av biodrivmedel samt en utökad kvotplikt som ökar användningen av förnybara bränslen.

Prispremien ska betalas till nya anläggningar som producerar biobränsle från andra råvaror än mat. Det kan ­exempelvis vara avfall eller restprodukter från jordbruket, skogen och massaindustrin. Premien ska utgå under anläggningens tolv första år och ska betalas av drivmedelsdistributörerna.

Premiens storlek styrs av priset och koldioxidskatten på diesel. Ju billigare diesel, desto större premie.

Allt för att kompensera det gröna bränslet om priset på fossila drivmedel sjunker. Göteborg Energi, som miljardsatsar på förgasning av skogsavfall i sin nya anläggning Gobigas, tillhör de företag som skulle gynnas av förslaget.

– Jag är väldigt positiv. En prispremie ger förutsägbara och långsiktiga intäkter, och det behövs om vi ska kunna bygga ut anläggningen. Nu hoppas vi att politikerna kommer överens och inför det här snabbt, säger Åsa Burman, projektchef och vd på Gobigas.

Utredaren föreslår att kvotplikten ska höjas så att bränslebolagen stegvis ökar andelen förnybart som blandas in i bensin och diesel fram till 2020. Därefter behövs ett mer omfattande system som även inkluderar rena och höginblandade biodrivmedel. Kvotplikten ska vara baserad på utsläpp av växthusgaser, inte på volym.