Övriga nyheter

Utländsk e-legitimation blir svensk

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Till sommaren ska det gå att elektroniskt lämna anbud i en offentlig upphandling inom hela EU. Dessutom måste myndigheter förbereda sig för att ta emot EU-medborgare i sina e-tjänster.

Publicerad

I ett första steg att underlätta det elektroniska utbytet mellan länderna inom EU ska man till sommaren hantera e-signaturer och så kallade betrodda tjänster. Det är det första konkreta resultatet av EU-förordningen Eidas.

Regeringen fattade nyligen beslut om en proposition kring detta eftersom en mängd lagar måste ändras – och dessutom tillkommer en ny lag, eftersom den gamla lagen om e-signaturer upphör den 1 juli.

Post- och telestyrelsen, PTS, ska enligt förslag vara tillsynsmyndighet och se till att de nya bestämmelserna följs.

– Det här är den första delen i förordningen. Den andra handlar om att ta emot utländska e-legitimationer. Det blir den stora omställningen ur svenskt myndighetsperspektiv, eftersom det ställer skarpt krav på svenska myndigheter, säger Nils Fjelkegård, ämnessakkunnig på Enheten för e-förvaltning vid Näringsdepartementet.

Senast den 1 oktober 2018 måste svenska myndigheter som har e-tjänster som kräver e-legitimation också klara av att ta emot medborgare med e-legitimation från andra EU-länder.

E-legitimationsnämnden och PTS har lämnat in var sin utredning till regeringen om förutsättningarna.

PTS pekar på att förordningen innebär en mängd risker både säkerhetsmässigt och administrativt, eftersom bestämmelserna är oprecisa. Ett exempel är att förordningen saknar explicit krav på krypto-, nyckellängder och hashalgoritmer. Olyckligt, enligt PTS, eftersom det är ”en mycket viktig säkerhetsfråga”.

En annan del är hur man ska sätta upp och hantera så kallade noder för hanteringen av utväxlingen mellan svensk och utländsk e-legitimation. E-legitmationsnämnden föreslår sig själv som ansvarig för det.

– Mycket pekar på att det blir E-legitimationsnämnden, säger Nils Fjelkegård.

Ett problem i sammanhanget är dels att den nya svenska e-legitimationen är kraftigt försenad, som Digital Teknik avslöjade innan jul. Dels flaggar E-legitimationsnämnden för svårigheter kopplade till det svenska personnummersystemet, något Skatteverket enligt nämnden bör utreda vidare.

Det här är en artikel från Digital Teknik, prenumerera här