Innovation

USA satsar på blodtester för att upptäcka cancer

En sjuksköterska tar blodprov på en patient. Foto: Bertil Ericson/Scanpix/TT
En sjuksköterska tar blodprov på en patient. Foto: Bertil Ericson/Scanpix/TT

Under de kommande 25 åren vill USA minska cancerdödligheten med hälften. Därför ska landet genomföra en nationell studie av blodtester som lovar att hitta cancer tidigt.

Publicerad

Genom att upptäcka cancer tidigare kan fler liv räddas. Det finns ett dussintal företag som har utvecklat blodtester med just detta syfte och som testar för flera olika cancerformer. Det står i nuläget dock inte klart hur pass träffsäkra den här typen av tester faktiskt är, och inte heller hur de ska tolkas. Det är bakgrunden till att USA ska göra en nationell studie av testerna, berättar MIT Technology Review.

Studien kommer att ledas av National Cancer Institute och ska omfatta 24 000 friska patienter som följs över fyra års tid. Om försöken verkar lovande kommer man att inleda en betydligt mer omfattande studie, med nästan tio gånger så många deltagare.

De aktuella testerna utgår alltså från att man tar ett blodprov från en patients arm. I den efterföljande blodanalysen letar man sedan efter lämningar av tumörceller som har exploderat efter att kroppens immunsystem har attackerat dessa. Om sådana lämningar hittas gör man en biopsi, det vill säga tar ett vävnadsprov. 

Det enda blodtestet för cancer som används i USA i dag kallas för The Galleri. Det har inte godkänts av läkemedelsmyndigheten FDA. Det innebär att det i de flesta fall inte täcks av någon försäkring.

Bolaget Grail, som utvecklar The Galleri, uppger att deras blodtest har hittat cancer hos 35 patienter bland 6 600 individer där alla har bedömts vara friska. I 26 fall har det handlat om cancer som inte omfattas av rutinmässig screening. Men inom ramen för samma studie har deras test också flaggat prover från 57 friska personer för cancer.

Just förekomsten av falska positiva resultat är en svårighet med blodtester som ska hitta cancer. En annan är att bara vissa blodtester kan peka på i vilka organ som cancern finns.

National Cancer Institute kommer att öppna för anmälan till den första delen av studien 2024.