Övriga nyheter

Uppsalas vatten förorenat i 15 år

Foto: Christine Olsson / SCANPIX /TT
Foto: Christine Olsson / SCANPIX /TT

Dricksvattnet i Uppsala har varit förorenat av giftiga perfluorerade ämnen i minst 15 år. Det visar en kartläggning av Livsmedelsverket.

Publicerad

Livsmedelsverket har undersökt blodprov från förstagångsmammor i Uppsala mellan 1996 och 2011. Resultaten visar att bara vissa delar av Uppsala har fått det förorenade dricksvattnet.

Mammor som har bott i områden med förorenat vatten hade ungefär dubbelt så höga halter av perfluorhexansulfonat och perfluorbutansulfonat jämfört med mammor från andra områden. Halterna i blodet var dock relativt låga, enligt Livsmedelsverket.

För perfluoroktansulfonat, PFOS, hittades inget samband mellan bostadsområde och halt i blodet trots att ämnet har funnits i dricksvattnet. För PFOS verkar därmed andra källor, till exempel kläder, möbelmaterial eller mat, vara viktigare än dricksvattnet.

I slutet av undersökningsperioden låg halterna av perfluorerade ämnen i det förorenade dricksvattnet strax över åtgärdsgränsen på 90 nanogram per liter. Det är en gräns som Livsmedelsverket har tagit fram för att skydda konsumenter från att få i sig höga halter av ämnena. Gränsen innebär att vattenverken snarast bör vidta åtgärder om halten överskrids.

När föroreningarna i vattnet i Uppsala upptäcktes i juli 2012 stängde Uppsala Vatten av de förorenade brunnarna. Livsmedelsverket kommer att fortsätta att följa blodhalterna av perfluorerade ämnen hos förstagångsmammor i Uppsala.

Perfluorerade ämnen har förorenat dricksvattnet på flera platser i landet.  Övningar med brandsläckningsskum tros vara orsaken. Värst drabbat är Kallinge i Blekinge.

Perfluorerade ämnen är syntetiskt framställda kemikalier som har fett- och vattenavvisande egenskaper. Vid intag av höga halter under lång tid misstänks de kunna skada sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret. Ämnena är också mycket stabila i naturen. En del bryts ner långsamt eller inte alls.

Studien av förstagångsmammornas blodhalter har genomförts av Livsmedelsverket, Uppsala Vatten och Stockholms universitet.

Gilla Ny Teknik på Facebook