Innovation

Uppgraderad dimfångare kan ge mer vatten till en av jordens torraste platser

Vy från foten av Anderna i norra Chile, med sikt mot Stilla Havet bortom dimman. Atacamaöknen är ett av de torraste områdena på jorden. Foto: Science Photo Library
Vy från foten av Anderna i norra Chile, med sikt mot Stilla Havet bortom dimman. Atacamaöknen är ett av de torraste områdena på jorden. Foto: Science Photo Library

I den torra Atacamaöknen i Chile används stora nät för att utvinna vatten ur dimma. Nu har forskare kommit på hur 50 procent mer kan tillvaratas genom en uppgradering av tekniken. 

Publicerad

Det brukar inte regna Atacamaöknen. Men den kalla Humboldt-strömmen utanför kusten bidrar med en viktig vattenkälla: De dimbankar som tar sig in i öknen.  

Med hjälp av dimfångare har invånarna kunnat utvinna vatten ur dimman.  

Dimfångare kan enkelt beskrivas som ett slags skärmar. Skärmarna består av ett nät av polymerer som monteras i en ram av metall. När dimma passerar nätet fastnar vattendroppar. När de blir tillräckligt många rinner de ner längs skärmen och ner till en samlare.  

En dimfångare som har en 40 kvadratmeter stor uppsamlingsyta kan ge 200 liter vatten om dagen, vilket motsvarar dricksvatten för cirka 60 personer. Genom att förändra sättet som polymertråden är spunnen kan man få ut ännu mer.  

Nu har forskare hittat ett sätt att uppgradera tekniken, berättar The Economist

Utgångspunkten är att man vill tillföra trådens utsida elektrisk laddning, positiv eller negativ, medan trådens inre får motsatt laddning. Detta ger en ytladdning som gör att dimfångaren kan dra till sig fler vattendroppar från luften. 

50 procent mer vatten

Forskarna har använt sig av något som kallas elektrospinning. Då använder man elektrisk kraft för att dra polymerer som har lösts upp i lösningsmedel genom en slags ihålig nål. Lösningsmedlet avdunstar i processen och kvar finns en fast tråd.  

Elektrospinningen får också molekylerna i polymererna att organisera sig på ett sådant sätt att man kan få den önskade skillnaden i laddning mellan trådens inre och yttre delar.  

En protoyp av den elektrospunna dimfångaren har i försök visat sig samla in 50 procent mer vatten än kommersiella varianter. Och den uppgraderade versionen ska inte vara dyrare att tillverka. Enligt The Economist kostar en dimfångare runt 8 000 svenska kronor i dag och håller i cirka tio år. 

Studien “Surface Potential Driven Water Harvesting from Fog” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ACS Nano