Samhälle

Två partier vill förbjuda plastpåsar

VALET 2018. Flera länder har valt att förbjuda plastpåsar. Men i den svenska riksdagen är det bara två partier som vill göra det.

Publicerad

Tillverkningen av plast ökar i världen. 322 miljoner ton producerades 2015, vilket var en ökning med nära 100 miljoner ton jämfört med tio år tidigare.

Samtidigt som plast kan vara ett resurseffektivt materialval, till exempel i fordon genom att bränsleförbrukningen kan minska, kan materialet också skapa problem när det hamnar i naturen.

Djur kan trassla in sig i plastpåsar eller missta plasten för mat. Ett uppmärksammat fall med en sjuk val upptäcktes i början av 2017 utanför den norska kusten. Magsäcken var full av plast, bland annat omkring 30 plastpåsar, men tom på föda.

Och det är långt ifrån all plast som går till återvinning. Statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen visar att endast 40 procent av de sålda plastförpackningarna i Sverige gick att materialåtervinna 2017, vilket kan jämföras med 93 procent av glasförpackningarna.

Just plastpåsar har blivit en symbol för konsumtionssamhället och skapat stor debatt. Flera länder, till exempel Frankrike, Sydafrika, Taiwan och Kenya, har valt att förbjuda plastpåsar.

Men det är de svenska riksdagspartierna inte så intresserade av. I Ny Tekniks enkät är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som svarar ja på frågan om ett svenskt förbud.

Partierna vill testa annat än förbud

Två partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, avstår från att svara ja eller nej. Socialdemokraterna vill se hur långt man kan komma med andra styrmedel först och Moderaterna vill skärpa insamlingsmålen för återvinning av plast men har i dagsläget inga förslag om förbud.

I sina öppna svar nämner dock flera partier andra styrmedel, som de vill se hellre än förbud. Centerpartiet och Kristdemokraterna vill till exempel införa en skatt på plastpåsar. Liberalerna vill ha en plastpåseavgift samt på EU-nivå en avgift på plast som inte återvinns i medlemsländerna.

EU har bestämt att användningen av tunna plastpåsar måste minska. I dagsläget använder EU-medborgarna cirka 198 plastkassar per person och år. Målet är att det ska minska till 90 påsar per person till slutet av 2019 och till 40 påsar per person vid slutet av 2025.

Sverige har valt att införa en informationsplikt för handeln. Sedan förra året måste handlarna informera om plastkassars miljöpåverkan.

Förra året använde svenskarna mer än 83 påsar per person. Men sedan informationsplikten infördes har Svensk Handel rapporterat att användningen har gått ned med 35 procent.

Flera andra initiativ har tagits i Sverige för att minska problemet med nedskräpning av plastpåsar. Hemköp har till exempel börjat lämna pant på plastpåsar i flera butiker.

Företaget Panta Påsen har utvecklat en app som gör det möjligt att få pant på plastkassar på återvinningsstationen. Än så länge är några apotek i Stockholm anslutna, men företaget hoppas sprida systemet till andra produkter, till exempel ketchupflaskor.

Ska Sverige på sikt förbjuda plastpåsar?

Partiernas egna svar.

V: Ja.

S: Avstår. Vi vill minska plastanvändningen i Sverige och stödjer arbetet i EU med att förbjuda onödiga engångsprodukter av plast. Vi vill fortsätta med fler åtgärder för att minska användningen av plastpåsar men vill se hur långt vi kan komma med andra styrmedel än förbud först.

MP: Ja. Sverige bör likt många andra länder förbjuda plastpåsar gjorda av fossil råvara och verka för ett förbud i hela EU. Miljöpartiet vill också förhindra spridningen av mikroplaster och att färre engångsartiklar av plast används.

C: Nej. Vi vill ha en skatt på plastpåsar och vi vill också fasa ut engångsartiklar i plast till 2020. Vi vill se till att mindre skräp hamnar i naturen och vi vill ta bort det skräp som redan finns där.

L: Nej. Som liberaler anser vi att det oftast är mer effektivt att använda tydliga ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen istället för förbud. Vi vill därför ha en plastpåseavgift och på EU-nivå vill vi se en avgift på plast som inte återvinns i medlemsländerna.

KD: Nej. Vi vill införa en ny skatt på en krona för varje plastpåse som köps i affär. På sikt vill vi ersätta plasten med förnybara och nedbrytbara material. Vi ska också skapa incitament och tekniska lösningar som innebär att användningen av plast kan minskas, inte minst i engångsartiklar. Det är också viktigt att produkterna återvinns efter användning.

M: Avstår. Moderaterna vill skärpa insamlingsmålen för återvinning av plast, men vi har i dagsläget inga förslag om att förbjuda plastpåsar.

SD: Nej. I Sverige ligger vi mycket långt framme vad gäller hantering och återvinning av sopor. Ett förbud går alltså inte att motivera med den högst marginella nyttan det skulle innebära för miljön. Däremot ser vi gärna utökade satsningar på sanering av skräp och utveckling av biologiskt nedbrytbar plast.