Innovation

Två nya bokstäver i livets alfabet

Att dna består av byggstenarna A, T, G och C. Det lär sig de flesta redan på gymnasiet. Nu har forskare i USA utökat livets alfabet med ytterligare två bokstäver.

Publicerad

De nya bokstäverna kallas kort och gott för X och Y. Forskare vid amerikanska Scripps Research Institute har lyckats föra in dem i en bakteries dna. När bakterien förökat sig har den kopierat även de främmande bokstäverna.

Det betyder att den genetiska koden hos bakterien utökats till sex bokstäver i stället för de fyra, A, T, G och C, som dna hos alla kända organismer består av.

Eftersom bokstavssekvensen i generna bestämmer vilka proteiner som bildas så innebär nya bokstäver möjligheten att bilda helt nya proteiner.

-Om du skriver en bok med bara fyra bokstäver kan du inte berätta många intressanta historier. Om du får fler bokstäver kan du uppfinna nya ord och berätta många intressanta historier, säger Floyd Romesberg, som lett arbetet, till Nature News.

Forskarna har nu bildat ett bolag med namnet Synthorx, för att utveckla kommersiella användningsområden för tekniken, till exempel för läkemedel.

Även om bakterien med de sex genetiska bokstäverna beskrivs som ett genombrott så återstår många frågor.

Forskarna har till exempel bara fört in ett X-Y-par i bakterien. Skulle den överleva med många sådana främmande bokstäver i sitt genom?

De har heller inte visat att bakterien kan producera helt nya proteiner med hjälp av de nya bokstäverna.

Resultaten presenteras i senaste numret av tidskriften Nature.