Miljö

Tusentals barn förgiftade av dricksvattnet

Flintbon LeeAnne Walters visar hur hennes kranvatten ser ut. Bilden är från januari 2015. Foto: Zuma Pess / Corbis
Flintbon LeeAnne Walters visar hur hennes kranvatten ser ut. Bilden är från januari 2015. Foto: Zuma Pess / Corbis
Flints dricksvatten testas i laboratorium. Foto: AP Photo / Richard Drew
Flints dricksvatten testas i laboratorium. Foto: AP Photo / Richard Drew
Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. Foto: Linnea Lindberg
Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten. Foto: Linnea Lindberg
Dinko Lukes, forskare på Swerea Kimab. Foto: Swerea
Dinko Lukes, forskare på Swerea Kimab. Foto: Swerea
Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket
Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket

När det lilla samhället Flint i USA bytte dricksvattentäkt ledde det nya vattnet till att bly lakades ut från gamla rör. Tusentals barn fick i sig farligt höga blyhalter. Risken att något liknande händer i Sverige är dock minimal, enligt svenska experter.

Publicerad

– Flint borde vara den sista platsen som råkar ut för förgiftning av dricksvattnet, eftersom samhället är omringat av vattentäkter, säger Dinko Lukes på forskningsinstitutet Swerea Kimab, som nyligen tog upp blyskandalen i Flint.

Historien börjar med att staden ville spara pengar. Det var orsaken till att man slutade köpa dricksvatten från Detroit. Planen var att i stället anlita ett nytt vattenverk som tog råvattnet från Lake Huron.

Men när avtalet med Detroit löpte ut under våren 2014 var vattenverket inte färdigt. Som en tillfällig lösning tog staden Flint i stället vattnet från reservtäkten, närliggande Flint River.

Problemet var att flodvattnet hade en högre kloridhalt och därmed var mer korrosivt. Bly från ledningarna började lakas ur till vattnet.

– Antikorrosionsbehandlingen av vattnet kom inte i gång förrän ett år senare, säger Dinko Lukes.

Tidigt efter vattenbytet började invånarna klaga på att vattnet såg färgat ut och hade dålig smak och lukt. Även företaget GM klagade på att vattnet fick bildelarna i fabriken att rosta.

Staden lät testa vattnet och meddelade att blyvärdena låg under gränsvärdet.

– Men tjänstemännen hade inte koll på vilka ledningar som bestod av bly, så resultatet av mätningarna var inte tillförlitligt, berättar Dinko Lukes.

Så småningom började läkare hitta förhöjda blyvärden i blodet hos barn. Men trots dessa och enskilt uppmätta höga blyhalter i kranvattnet fortsatte ansvariga att förneka att det fanns några risker med vattnet.

I oktober 2015, ett och ett halvt år efter vattenbytet, var staden överbevisad och Flint tog tillbaka Detroit som vattenleverantör. Numera tillsätts ortofosfat till vattnet för att minska blyurlakningen från rören.

– Det innebär att ett skyddande lager av fosfat byggs upp på insidan av ledningarna, men hur lång tid det tar vet man inte. Så därför vet ingen hur länge blyurlakningen kommer att pågå, säger Dinko Lukes.

Risken att en liknande förgiftningsskandal skulle kunna inträffa i Sverige bedöms som ytterst liten av experter på Livsmedelsverket, Boverket och branschorganisationen Svenskt Vatten.

– Det är väldigt sällsynt med blyledningar i Sverige. Vi har koppar, plast eller rostfritt stål i ledningarna i husen och plast eller gjutjärn i ledningarna i gatan, säger Gullvy Hedenberg, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.

– I Sverige finns krav på att dricksvattnet inte får vara korrosivt. Kompetensen hos dricksvattenproducenterna ihop med regelverket innebär att det som hände i Flint inte kan hända här, säger Torbjörn Lindberg, dricksvattenexpert på Livsmedelsverket.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Svenska gränsvärdet kan sänkas

Höga blyvärden kan påverka hälsan på flera sätt. Allvarligast är risken för att barn får försämrad intelligens. Även minnes- och koncentrationsförmågan kan försämras, njurarnas funktion kan påverkas och blodtrycket kan stiga. Foster och barn är känsligast för blypåverkan.

Gränsvärdet för bly i drickvatten är 15 mikrogram per liter i USA, men redan 5 mikrogram per liter anges som ”skäl för oro”. I Sverige är gränsvärdet 10 mikrogram per liter. Inom Livsmedelsverket pågår diskussioner om en sänkning av värdet.