Miljö

Trump föreslår stora nedskärningar av miljöforskning

USA:s president Donald Trump Foto: TT / AP Photo / Carolyn Kaster
USA:s president Donald Trump Foto: TT / AP Photo / Carolyn Kaster
Mattias Goldmann
Mattias Goldmann

Forskning på förnyelsebar energi får stryka på foten till förmån för kärnkraft och fossila bränslen. ”Ekonomiskt sett ett skämt och klimatmässigt åt helvete”, säger Mattias Goldmann på tankesmedjan Fores.

Publicerad

Det blir stora förändringar på det amerikanska energidepartementet om Donald Trumps budgetförslag som presenterades på måndagen går igenom.

Avdelningen för forskningen av förnyelsebar energi kommer att få sina anslag mer än halverade. Från två miljarder till 696 miljoner dollar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Samtidigt vill Trump lägga ned myndighetens avdelning för avancerad, långsiktig energiforskning, Arpa-E. Enligt samma princip som den militära forskningsinstitutionen Darpa stöttar Arpa-E forskare och startups som försöker lösa kritiska problem inom bland annat miljö, transport eller enerigsektor.

I stället föreslår Trump-administrationen att pengarna ska skjutas in i forskning om fossil energi, som har fått ökade anslag med en halv miljard dollar, och kärnkraft där anslagen föreslås ökas med 259 miljoner dollar. Även forskning på kvantdatorer och superdatorer föreslås få ökade anslag.

Mattias Goldmann som är vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores är starkt kritisk till att forskningspengar flyttas från förnyelsebar till fossil energi.

– Det är ekonomiskt sett ett skämt och klimatmässigt åt helvete, säger Mattias Goldmann till Ny Teknik.

Han menar att satsningen på kol och gas är missriktad eftersom resten av världen redan bestämt sig för att fasa ut energislagen i och med Parisavtalet.

– Jag tror att vi måste inse att befintliga kolkraftverk tyvärr inte kommer att läggas ned i morgon, och om man kan minska utsläppen på dem är det smart tänkt. Men mycket av det jag ser från Trump handlar om att återuppliva kolet, öka produktionen och anlägga nya kolkraftverket, säger Mattias Goldmann.

Budgetförslaget kommer knappast att gå igenom i sin helhet, utan är snarare ett ställningstagande från regeringen Trump inför kommande förhandlingar med kongressen.

Men Mattias Goldmann är ändå rädd för att det budskap som Donald Trump sänder ut om minskade miljösatsningar kan få konsekvenser långt utanför landets gränser.

– Vi hör andra länder som säger att när USA skär ned sin finansiering så mycket, kanske vi också ska se över vår finansiering. Även inom EU finns länder som undrar om det verkligen är rimligt att dra ett så stort lass när USA inte gör det, säger han.

Det politiskt oberoende amerikanska tankesmedjan ITIF varnar för att nedskärningarna även kan få ekonomiska konsekvenser för USA. De skriver i en kommentar att Trumps budgetförslag ”skulle underminera utvecklingen mot billigare, renare energi i USA och skada nationens möjlighet till att bli en global ledare inom några av 2000-talets viktigaste branscher”.

Totalt sett föreslår Trump-administrationen att energidepartementet ska få ökade anslag med en halv miljard dollar. Pengar som bland annat ska investeras i att förnya USA:s kärnvapenarsenal.

Trumps budgetförslag

Regeringen Trump föreslår att USA:s energidepartementet får ökade anslag med ungefär en halv miljard jämfört med 2017. Men myndigheten måste flytta pengar från forskning på förnyelsebara energislag till forskning på kärnkraft och kolkraft.

Budgetförslaget som presenterats måste godkännas av kongressen och är snarare en utgångspunkt för förhandlingarna än ett slutgiltigt dokument.