Populärteknik

Tre koppar kaffe – mer nytta än skada

Tre koppar kaffe om dagen är bra för hälsan, enligt en ny studie. Foto: TT
Tre koppar kaffe om dagen är bra för hälsan, enligt en ny studie. Foto: TT

Människor som dricker tre till fyra koppar kaffe per dag har större chans att uppleva positiva hälsoeffekter än de som undviker kaffe, visar en ny studie.

Publicerad

Forskningen, där material från över 200 tidigare studier om kaffets effekt har sammanställts, visar att kaffekonsumtion går att koppla till bland annat lägre risker för hjärtsjukdom, diabetes, leversjukdom, demens och vissa cancerformer.

Bäst är det att få i sig tre eller fyra koppar kaffe om dagen, enligt forskarna, med undantag för kvinnor som är gravida eller som har större risk att drabbas av frakturer.

Tre koppar kaffe om dagen

Kaffe är en av de drycker som konsumeras mest i världen. För att bättre förstå hälsoeffekterna av kaffe analyserade en grupp forskare vid universitetet i Southampton i Storbritannien 201 studier baserade på observationsforskning och 17 studier baserade på kliniska tester runt om i världen.

"Kaffedrickande verkar ofarligt inom det vanliga konsumtionsmönstret", sammanfattar forskarna studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical Journal).

Kaffedrickande var konsekvent kopplat till en lägre risk för att dö i förtid av vissa sjukdomar. Störst var de positiva effekterna hos människor som konsumerade tre koppar om dagen jämfört med dem som inte alls drack kaffe. Att dricka mer än tre koppar om dagen var inte skadligt men de positiva effekterna var inte lika tydliga, enligt studien.

Kaffe bra mot cancer

Forskningen visar också att kaffe var kopplat till en lägre risk för flera cancerformer, inklusive prostata-, hud- och levercancer. De positiva effekterna gäller även för bland annat typ 2-diabetes, gallsten och gikt.

Forskarna säger att eftersom deras studie till stor del baseras på observationsforskning är det svårt att dra konkreta slutsatser om orsak och verkan men att annan ny forskning visar liknande resultat om kaffeintag.