Digitalisering

Trafikverket sjösätter kritiserat it-system på söndag – trots buggar

Nytt planeringssystem för järnvägen införs. Men oförutsedda saker kan hända, enligt Trafikverket. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Nytt planeringssystem för järnvägen införs. Men oförutsedda saker kan hända, enligt Trafikverket. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Tågbranschen håller andan inför helgens stora skifte, där Trafikverket lanserar nytt it-system för trafikplanering. SJ varnar för förseningar – men myndigheten säger att uppdateringen är "helt nödvändig".

Publicerad

Alrite, vad är MPK och vad ska det lösa för problem för Trafikverket? 

MPK, som står för marknadsanpassad kapacitetsplanering, är ett mammutprojekt som Trafikverket har jobbat med sedan 2014. Kostnaden för projektet uppskattas till ungefär 1,4 miljarder kronor.

Myndigheten beskriver MPK som ett nytt digitalt systemstöd som ska det göra det enklare att planera tågtrafik och banarbeten längs de 14 200 kilometer järnvägsspår som Trafikverket sköter.

Trafikverket huvudkontor i Borlänge. Foto: Patrik C Österberg / TT
Trafikverket huvudkontor i Borlänge. Foto: Patrik C Österberg / TT

Systemet består bland annat av nya it-verktyg för planering och ett färskt användargränssnitt i form av en webbportal. Denna ska kunna användas av det 50-tal tågbolag i Sverige, däribland SJ, som är beroende av Trafikverkets kapacitetsplanering för sin verksamhet.  

Via webbportalen ska tågbolagen få bland annat få en bättre lägesbild av rådande kapacitetsläge. Bolagen ska också kunna planera, söka lediga tider och ansöka om kapacitet på egen hand med det nya systemet.

Samlar flera it-tjänster på ett ställe

Övergången till MPK är en "helt nödvändig" del i Trafikverkets digitaliseringresa, enligt myndigheten.

Tidigare har it-systemet Trainplan varit centralt för Trafikverket, men det ersätts nu av ett nytt kapacitetsplaneringsverktyg i MPK kallat TPS, Train plan systemet.

Planeringen av tågtrafiken är spridd över flera system och tjänster – och tanken är att MKG ska samla alla funktioner på ett enda ställe.

Använde penna och papper för planering

Trafikverket och dess samarbetspartners använder dessutom flera andra it-system för den operativa järnvägsdriften – som Anno, som visar exempelvis förseningar, eller Topas, som används för att rapportera in vilken tågsammansättning ett tåg har. Dessa försvinner inte, men kommer att anpassas för MPK.

Historiskt har mycket av planeringsarbetet även skett manuellt – så sent som 2014 sköttes omplaneringen av försenade tåg med penna och papper, exempelvis.

– Allt fler vill åka tåg, allt fler vill transportera på järnväg, allt fler vill köra allt fler tåg och samtidigt behöver järnvägsnätet underhållas. Vi måste utnyttja infrastrukturen bättre och därför måste vi ha ett nytt planeringssystem, sa Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket, till branschsajten Järnvägar.nu i höstas.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på Stockholms Central. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/ TT
Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på Stockholms Central. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/ TT

Tas i bruk 11 december

Lanseringen av MPK sker i tre steg, där delar av den nya it-lösningen tas i bruk succesivt. Den första etappen rullades ut i april 2021, och den andra genomfördes i flera steg under våren.  

Nu planerar Trafikverket att ta systemet i fullt bruk i och med en lansering som sker på söndag 11 december.

Vilka har kritiserat MPK – och varför? 

På sistone har tågtrafiken i Sverige drabbats av omfattande störningar vid flera tillfällen. Senast i onsdags stod tågen stilla igen efter att Trafikverkets telefoni slutat fungera – sannolikt orsakat av en uppdatering av myndighetens it-system.

Tågkaos på Stockholms central efter förseningar på grund av signalfel. Arkivbild. Foto: Stefan Mattsson/ Aftonbladet / IBL
Tågkaos på Stockholms central efter förseningar på grund av signalfel. Arkivbild. Foto: Stefan Mattsson/ Aftonbladet / IBL

SJ och branschorganisationen Tågföretagen har flera gånger uttalat svidande kritik mot både utvecklingen av MPK – och tidsplanen för när systemet ska införas.

”Vi är väldigt oroliga”

I oktober skickade Tågföretagen ett öppet brev till Trafikverket där man uttryckte en stor oro inför övergången till det nya it-systemet. Vid den tidpunkten myndigheten precis kunnat fastställa sin tågplan för 2023, omkring en månad senare än väntat från branschen.

Förseningen ska ha uppstått på grund av problem under införandet av MPK.
”Vi vill inte vara alarmistiska men vi är väldigt oroliga för att det här inte kommer att fungera”, skrev Ted Söderholm, dåvarande vd i statliga godstågsbolaget Green Cargo och styrelseordförande i Tågföretagen.

”Vi har försökt föra en dialog med Trafikverket men vi har inte fått klara besked i en lång rad frågor, vi är inte särskilt trygga i den nuvarande situationen.”

SJ:s appar och system påverkas

Ett annat problem, enligt SJ, är att man inte har fått ta del av testdata inför integrationsarbetet. Systemskiftet innebär att datamodeller och informationsflöden hos Trafikverket förändras – vilket i sin tur skapar en dominoeffekt hos SJ, där runt 30 av järnvägsföretagets appar och system kommer att påverkas i olika utsträckning. 

SJ är också djupt kritiskt till att Trafikverket tar det sista steget över till MPG så pass nära inför den stundande julruschen. Risken för omfattande störningar, med inställda tåg och förseningar, är stor, enligt SJ.  

– Vi såg vad som hände i går, ett till synes litet systemproblem hos Trafikverket slog ut tågtrafiken i Sverige under 4–5 timmar, säger SJ:s presschef Tobbe Lundell till Aftonbladet.

Tobbe Lundell, presschef hos SJ. Foto: SJ
Tobbe Lundell, presschef hos SJ. Foto: SJ

Trafikverket: Vi är förberedda

Trafikverket å sin sida säger att man har tagit höjd för att oförutsedda störningar kan inträffa. Bland annat genom att ta in mer personalen på myndighetens sju trafikledningscentraler, och inrätta en ny teknisk support som ska vara öppen dygnet runt. 

– Självklart har vi ambitionen att resenärer och godstransportörer ska påverkas så lite som möjligt längs vägen, säger generaldirektör Roberto Maiorana i ett pressmeddelande. 

Dessutom ska onsdagens störningar i tågtrafiken inte ha någon koppling till den större systemuppdateringen i helgen, enligt Trafikverket. 

– Nej, det hänger inte ihop, det är två skilda saker, säger myndighetens presschef Bengt Olsson till TT.

Bengt Olsson, presschef Trafikverket och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana. Foto: Jessica Gow/ TT
Bengt Olsson, presschef Trafikverket och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana. Foto: Jessica Gow/ TT

Larmar om säkerhetsbrister

Samtidigt rapporterar SVT om att flera säkerhetsbrister har upptäckts i systemet i sista stund. Det handlar bland annat om en bugg som gör att information om mötande tåg på lågtrafikerade banor kan försvinna ur systemet.  

Enligt SVT:s källor ”panikutbildas" nu personal hos Trafikverket som manuellt ska kunna identifera brister – och dubbelkolla att informationen som finns i systemet. 

Till SVT bekräftar generaldirektör Roberto Maiorana att säkerhetsbrister har påträffats i systemet. Han bedömer samtidigt att myndigheten har en bra bild av hur omfattande problemen är, och hur dessa ska hanteras. 

– Vi kan vara säkra på att trafiken är säker. Det är vårt uppdrag, säger han. 

Varför måste MPK införas just nu?  

Trafikverket har inte gett något tydligt svar på den frågan. Till Computer Sweden säger SJ att man försökt förmå myndigheten att skjuta upp systemuppdateringen, men att man talade för döva öron. 

– Införandet har kommit så långt att det inte längre går att backa. Men nu vill vi att de tar ansvar för sin hantering också externt när det blir störningar – för det är vår bedömning att vi får räkna med störningar i hela trafiksystemet, Tobbe Lundell, presschef hos SJ.

”Helt nödvändig uppgradering"

Myndigheten själv lyfter fram att systemuppdateringen är helt avgörande för att kunna göra något åt den trängsel som råder på järnvägsspåren, i synnerhet runt Sveriges storstäder.  

– Trängseln är en ekvation som nuvarande system inte kan lösa ut, så den uppgradering vi på Trafikverket nu gör är helt nödvändig för att vi tillsammans med järnvägsföretagen får effektiva verktyg. Det gör att vi kan använda spåren klokare och därmed leva upp till de höga förväntningar omvärlden har på järnvägen, säger generaldirektör Roberto Maiorana i ett pressmeddelande.