Samhälle

Totalförsvaret ges mer resurser – Statsministern: Hotbilden har ökat

Statsminister Magdalena Andersson (S) höll tal från Sagerska huset med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statsminister Magdalena Andersson (S) höll tal från Sagerska huset med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Statsminister Magdalena Andersson (S) utlovar att tidigarelägga en upprustning av totalförsvaret som en följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Publicerad

– Hotbilden har ökat, säger hon i ett tv-sänt tal från Sagerska huset.

Magdalena Andersson (S) talade vid klockan 20 på tisdagen till svenska folket med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget.

– Det är mer än en attack på Ukraina. Det är en attack mot varje lands rätt att bestämma över sin framtid, säger hon i talet.

Statsministern meddelar att regeringen ska ta initiativ till att totalförsvaret ska få mer resurser. Andersson förklarar att upprustningen måste tidigareläggas, vilket regeringen sagt även tidigare. Men hur en upprustning ska ske, och vilka insatser som ska tidigareläggas, har inte specificerats.

– Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka och nu skärps det ytterligare. Vi befinner oss inte under hot om väpnat angrepp mot Sverige, men hotbilden har ökat, säger hon.

– Sverige ska ha ett starkt försvar.

Stöd i ord och handling

Magdalena Andersson lyfter fram det omfattande stöd som Sverige och Europas länder ger Ukraina.

– Vi i Europa stöttar Ukraina i ord och i handling, med ekonomiskt och humanitärt stöd och med fristad till de ukrainare som flyr undan kriget, men också med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land, säger hon.

Sverige har tidigare meddelat att man skickar bland annat 5 000 pansarskott, 5 000 hjälmar och 5 000 kroppsskydd som bidrag till den ukrainska försvarsinsatsen.

– Min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig. Deras försvar av sina gränser är ett försvar av alla gränser och det skydd som folkrätten ger alla världens länder.

Statsvetare: Hade förväntat mig mer

Marja Lemne, statsvetare vid Södertörns högskola, säger att hon hade förväntat sig mer av talet.

– Det var inga överraskningar som kom från statsministern. När man håller tal klockan åtta på kvällen, då tror man att det ska komma ett stort budskap. Jag hade förväntat mig mer konkret innehåll, säger hon.

Lemne tror att Magdalena Anderssons främsta syfte med talet var att lugna befolkningen.

– Det händer väldigt mycket, och då är ambitionen att man ska gå ut och lugna. Jag drar paralleller till när Per Albin Hansson under andra världskriget gick ut och sade att Sveriges beredskap är god. Det finns en psykologisk aspekt av det här, säger Lemne.

Ovanligt med tv-tal till nationen

Talet hölls från statsministerbostaden, Sagerska huset. Det är mycket ovanligt att statsministern håller tv-tal till nationen. Magdalena Anderssons tal var det femte i ordningen.

Hennes föregångare Stefan Löfven höll två tal till nationen 2020, i mars och november, i samband med coronapandemin. Dessförinnan har Göran Persson talat, 2003 vid mordet på utrikesminister Anna Lindh, och Carl Bildt 1992 med anledning av den så kallade lasermannen.

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret.

Verksamheten ska skydda och försvara landet, invånarna, samhällets funktioner, demokratin och mänskliga rättigheter.

Försvarsmakten står för den militära delen. Den civila delen utgörs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilligorganisationer som ser till att samhället fungerar även vid kriser och konflikter.

Sverige har totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år. Det innebär att man kan bli krigsplacerad för att utföra en viktig uppgift inom antingen det civila eller militära försvaret.

Den totalförsvarsproposition för 2021_2025, som antogs av riksdagen i december 2020, syftar till att stärka krigsorganisationen.

Källor: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten