Övriga nyheter

Tekniken bakom FRA:s fördubbling

Den globala massövervakningen får riksdagspartierna att reagera. En majoritet vill öka skyddet för medborgarnas integritet. Samtidigt växer anslagen till FRA.

Publicerad

Statens anslag till Försvarets radioanstalt, FRA, är på väg att nära nog fördubblas. Det har vuxit från 473 miljoner kronor 2003 till 831 miljoner kronor 2013.

Och enligt Ekonomistyrningsverkets prognos från i juni i år kommer det 2018 att uppgå till 921 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 95 procent i förhållande till 2003.

Men det är inte en ökning av antalet anställda som ligger bakom utvecklingen.

För lite över tjugo år sedan låg antalet anställda, omräknat till helårsarbetskrafter, på 750 stycken och förra året var det 700–750 anställda.

I stället lägger FRA allt större summor på teknik som rör signalspaning och cyberförsvar. Det beror på att FRA vill hänga med när militär och civil kommunikationsteknik förändras i snabb takt, enligt Fredrik Wallin, FRA:s talesperson.

Myndighetens metoder är hemliga. Men i årsrapporten för 2013 skriver FRA att man både nyutvecklat och vidareutvecklat ”flera viktiga system som bidragit till nya eller förbättrade möjligheter till inhämtning, bearbetning, analys och underrättelserapportering”.

Man har också skaffat sig flera nya och avancerade signalspaningssystem som används av västliga underrättelsetjänster inom ramen för deras globala massövervakning.

Amerikanska NSA har exempelvis gett FRA tillång till systemet XKeyscore, vilket ska göra det möjligt att övervaka miljontals människor i världen.

Och FRA deltar även i operationer där hackerprogrammet Quantum används för att infiltrera datorer tillsammans med NSA och den brittiska motsvarigheten GCHQ. Alltsammans framgår av de topphemliga dokument som läckts av Edward Snowden, där innehållet i en del av dem publicerats i SVT:s Uppdrag granskning.

Om en och en halv vecka är det val till riksdagen. Vad säger då partierna om att FRA fortlöpande växer? Av vår enkät till vart och ett av riksdagspartierna i försvarsutskottet framgår att det inte finns något enkelt svar på frågan. Flera svarar att det hänger ihop med hur hotbilden mot Sverige ser ut i omvärlden. Allan Widman (FP) säger att behovet av underrättelser nu är större än på länge.

Men det finns självklart gränser, menar exempelvis utskottsordförande Peter Hultqvist (S).

Quantum är en form av aktiv signalspaning, som det är omstritt om FRA har rätt att ägna sig åt. Tre partier är tydligt för metoder som innebär hackning av datorer eller liknande tekniker. Det handlar om FP, SD och C.

– Även så kallad offensiv signalspaning bör vara tillåten så länge som det handlar om yttre hot mot vår nationella säkerhet, svarar Allan Widman, FP.

S och M hänvisar till dagens regler och väljer att inte kommentera FRA:s metoder.

Även V och MP kan acceptera metoden i vissa fall, om den har tydligt lagstöd.

Den ökade massövervakningen i världen får riksdagspartierna att dra öronen åt sig. Flera partier vill stärka integritetsskyddet och bland annat öka insynen i FRA:s arbete.

”Vi vet inte vad informationen kan användas till och i vilket syfte”, uppger exempelvis Torbjörn Björlund (V). Kristdemokraternas Mikael Oscarsson vill grundlagsskydda ”rätten till personlig integritet”.

Miljöpartiet vill riva upp ”FRA-lagen” och göra den mer proportionell.

Folkpartiets Allan Widman anser inte att svensk signalspaning innebär massövervakning utan spaning på utländska hot mot rikets säkerhet. Men kan ändå tänka sig öka kontrollen:

”Förslag på hur detta kan utvecklas än mer bör mottagas med öppenhet.”