Innovation

Tegnell: ”Astra Zenecas vaccin är ett väldigt bra vaccin”

Allt talar för att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 är ett väldigt bra vaccin. Även för äldre. Det säger statsepidemiologen Anders Tegnell till TT med anledning av två brittiska studier. Att vänta i hopp om att få ett annat vaccin vore "en grov felkalkyl", säger han.

Publicerad

De tvivel som funnits kring Astra Zenecas vaccin mot covid-19 för äldre finns inte längre.

Detta efter att hälsovårdsmyndigheterna i England (Public Health England) respektive Skottland (Public Health Scotland) redovisat två separata studier om vaccinets effektivitet, även bland äldre.

– Det är väldigt bra studier. De har väldigt bra kontroll på sina grupper, så det här tyder väldigt starkt på att det ger ett bra skydd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till TT.

Dessutom, säger han, fanns det inget i de tidigare studierna som talade emot det.

– Det var bara det att de hade för få personer, så man fick ingen riktig styrka i den statistik man gjorde. Så allting talar för att det här är ett väldigt bra vaccin, även för äldre. Skyddseffekt och liknande ligger på samma nivå som Pfizers, Modernas och de andra vaccinerna vi har på plats just nu.

Kräver tid

Det var den 22 februari som Public Health Scotland presenterade resultat som visade att risken för vaccinerade personer att hamna på sjukhus på grund av covid-19 efter att ha vaccinerats med Pfizers eller Astra Zenecas vaccin minskade med 85 respektive 94 procent, jämfört med ovaccinerade. Bland personer 80 år eller äldre, uppskattades skyddseffekten till 81 procent fyra veckor efter vaccinationen.

Den 1 mars presenterade så även Public Health England en annan studie med liknande resultat, om än med en något lägre skyddseffekt för de båda vaccinerna än i den skotska studien.

I Sverige är rekommendationen att personer 65 år eller äldre inte bör få Astra Zenecas vaccin, ett beslut som nu kan komma att omprövas, enligt Tegnell.

Frågan är bara när, med tanke på att bristen på vaccin till de äldre i regionerna är stor.

– Vi måste dels läsa igenom de här studierna ordentligt. Sedan behöver vi också ha en diskussion med regionerna om hur man i så fall ställer om på ett snyggt och bra sätt. Den typen av beslut kräver lite tid för att de ska göras på ett bra sätt. Vi kan inte bara lägga ut en nyhet om att vi nu gör så i stället, utan vi behöver ha en dialog så att det kan göras på en klokt och bra sätt som inte ställer till det för regionerna, säger Anders Tegnell.

Inom EU, och även i Sverige, finns det dock en viss skepsis mot Astra Zenecas vaccin. De nyheter kring vaccinet som har publicerats ända sedan i höstas har oftare varit negativa än positiva. Och då inte bara om dess eventuella effektivitet, utan också om hur budskap har kommunicerats och misstag som gjorts i de kliniska studierna.

Närmast korkat

Huruvida de nya och kommande studierna förmår ändra på detta återstår att se. Men enligt Anders Tegnell vore det närmast korkat att inte låta sig vaccineras.

– Alla vacciner kommer att ha bra och mindre bra sidor. Astra Zenecas vaccin är definitivt ett väldigt bra vaccin. För en individ är det definitivt mycket bättre att vaccinera sig med Astras Zenecas vaccin än att inte vaccinera sig alls, eller att vänta med att vaccinera sig, vilket absolut är ett mycket sämre alternativ, säger han.

Därutöver, säger han, är det nu vi har den stora spridningen och det är nu som de stora riskerna finns.

– Så att sitta och vänta på att få ett annat vaccin framåt sommaren är en grov felkalkyl, säger Tegnell.

Fakta: Astra Zeneca-vaccinet

Astra Zenecas vaccin är ett av tre vacciner som är godkända i Sverige mot sars-cov-2, det vill säga det virus som orsakar covid-19.

Till skillnad från de andra två, Pfizer-Biontech respektive Moderna, är Astra Zenecas inte ett så kallat mRNA-vaccin. I stället bygger tekniken på att en del av virusets arvsamassa förs in i cellen med hjälp av ett inaktiverat förkylningsvirus, som ursprungligen kommer från schimpanser, där av att Ryssland kallat vaccinet för ett "schimpansvaccin".

Anledningen till att vaccinet än så länge inte rekommenderas till personer 65 år eller äldre i Sverige är inte bristande effektivitet i denna åldersgrupp, utan på grund av att Sverige, och andra länder med oss, har ansett att det statistiska underlaget avseende denna åldersgrupp varit för svagt. Det var alltså för få äldre som ingick i de kliniska studier som ligger till grund för den europeiska läkemedelsmyndighetens godkännande, anser bland andra Folkhälsomyndigheten. Huruvida de nya brittiska studierna kommer att ändra på denna rekommendation återstår att se.