Digitalisering

Täckningen mycket sämre för rörlig bild

Skillnaden i täckning för vanliga mobilsamtal och att se på rörliga bilder i mobiltelefonen är stor. Foto: Jörgen Appelgren
Skillnaden i täckning för vanliga mobilsamtal och att se på rörliga bilder i mobiltelefonen är stor. Foto: Jörgen Appelgren
Douglas Gilstrap.Skillnaden i täckning för ­vanliga mobilsamtal och att se på rörliga bilder i mobil­telefonen är stor. Foto: Jörgen Hildebrandt
Douglas Gilstrap.Skillnaden i täckning för ­vanliga mobilsamtal och att se på rörliga bilder i mobil­telefonen är stor. Foto: Jörgen Hildebrandt

Ericsson tycker att operatörerna ska börja mäta mobiltäckningen för appar som Youtube och Spotify, och inte bara för vanliga röstsamtal. Skillnaden är stor, visar en ny rapport.

Publicerad

Det går inte att titta på opera­törernas traditionella täckningskartor för att se var man kan titta på strömmad video, som svt.play, med acceptabel kvalitet i mobilen.

Nättillverkaren Ericsson talar därför allt oftare om betydelsen av ”app-täckning”.

Med det menas den del av den mobila täckningskartan där en viss app fungerar bra.

I sin senaste Mobility Report, som presenterades i måndags, visar Ericsson täckningskartor för olika appar för att tydliggöra problemet.

En karta visar var det går att föra ett vanligt mobilsamtal, en annan var man kan se strömmad video med acceptabel kvalitet.

Olika appar ställer olika krav på nätet för att tjänsten ska uppfattas ha ”acceptabel kvalitet”.

Ett videosamtal behöver exempelvis kort signalfördröjning och hög datahastighet i båda riktningarna.

Att tala i mobilen visade sig fungera på 94 procent av området, i Ericssons exempel.

Men att se på video med behållning fungerade inte ens på hälften av ytan.

Tycker ni att operatörerna bör visa den här typen av appkartor för sina kunder?

– Nej, det här är bara vårt sätt att visa hur viktigt det är för operatörerna att titta på slutanvändarens upplevelse av nät­et, säger Douglas Gilstrap, strategichef på Ericsson.

Det är ett känsligt ­ämne. Ericsson vill inte kräva av sina ­kunder, mobiloperatörerna, att presentera speciella app-täckningskartor för konsumenterna. Däremot föreslår mobiljätten att opera­törerna själva bör mäta app-täckningen för att förstå vilka ­förbättringar som behöver göras i nätet.

Problemet med dålig app-täckning väntas öka i takt med det stigande intress­et för smarta mobiler, surfplatt­or och videotjänster.

Datatrafiken i världens mobilnät kommer att ­tiofaldigas de närmaste fem åren, och det är video som driver på den ut­vecklingen, enligt Ericssons senaste Mobility Report.

Täckningstestet Ericsson gjorde

  • Ericssons test visar täckningen för populära appar för strömmande musik, video och videotelefonsamtal. Vilka appar som använts anges inte, men Spotify, Youtube och Skype är populära varianter. Såväl Android- som Applemobiler har studerats.
  • Området är 4 kvadratkilometer av en stad med många höghus, där det finns elva stycken 3g-basstationer.
  • Kartorna intill visar bara en fjärdedel av området.
  • Den röda färgen på kartan visar täckningen för ett vanligt mobilsamtal, och det fungerade bra på 94 procent av ytan. (Se bild till höger.)
  • Den violetta färgen visar app-täckningen för strömmad video, som bara fungerade tillfredsställande på mindre än hälften av området. (Se bild till höger.)