Samhälle

Sverige öppnar upp: ”Ett bra tillfälle att lätta på restriktionerna”

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Arkivbild Foto: Pontus Lundahl/TT
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Arkivbild Foto: Pontus Lundahl/TT
Antal inrapporterade vårdtillfällen per vecka och åldersgrupp. Foto: Johan Hallnäs
Antal inrapporterade vårdtillfällen per vecka och åldersgrupp. Foto: Johan Hallnäs

Antalet inlagda med covid-19 på iva och i slutenvården ökar inte längre och vaccinationerna pinnar på, om än i lägre takt än i början. "Ett bra tillfälle att faktiskt lätta på restriktionerna", säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Publicerad

Han konstaterar att det har varit en ganska snabb nedgång av fall i samhället de senaste två veckorna, en nedgång som verkar fortsätta.

– Det avspeglar sig även i att trycket på vården har stabiliserats och möjligen är på väg ned lite. Det är en viss eftersläpning där så det är lite svårt att säga, säger Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, och fortsätter:

– Men det går i alla fall inte uppåt där längre. Det ligger fortfarande på lite för höga nivåer och på sikt vill vi komma lägre. Men trenden är ju helt klart på väg åt rätt håll och därmed känns det som ett bra tillfälle att faktiskt lätta på restriktionerna.

Antal inrapporterade vårdtillfällen per vecka och åldersgrupp. Foto: Johan Hallnäs
Antal inrapporterade vårdtillfällen per vecka och åldersgrupp. Foto: Johan Hallnäs

Betat av lätta

Vad säger du om vaccinationsgraden i samhället, är den tillräcklig?

– Den fortsätter sakta uppåt. Det går ju rätt sakta, men det måste man liksom acceptera, vi är i ett annat läge med vaccinationen. Vi har betat av de ”lätta” vaccinationerna med personer som redan från början är övertygade om att det är bra att bli vaccinerade och kommer snabbt och lätt.

– Nu är vi inne i en mycket mer uppsökande verksamhet, där man ska nå grupper där egentligen varje vaccination som genomförs är ett steg framåt. Det är inte som tidigare när vi kunde vaccinera flera hundra på en dag. Vi fortsätter ju sakta men säkert att ticka uppåt, och det är ju bra. Men vi behöver komma längre även där.

Svårt med flockimmunitet

I början av pandemin pratades det en del om flockimmunitet i samhället som kunde skydda oss från smittan. Är det något som vi har uppnått?

– Det är svårt att veta, men den här nedgången har väl rimligen en koppling till att så pass många är vaccinerade. Vi ser ju en liknande trend i andra länder med många vaccinerade. Så någonstans på väg mot en immunitet i befolkningen som faktiskt kan hålla smittan nere är vi nog.

– Men man måste komma ihåg att den här flockimmuniteten som man ibland pratar om som gör att smittan försvinner helt, den är det nog förmodligen ganska svårt att uppnå med den här sjukdomen och det här vaccinet. Det är också beroende av att vi har så stora skillnader mellan olika stadsdelar, befolkningsgrupper och liknande. Det behöver verkligen jämnas ut för att vi ska ha en immunitet i befolkningen som verkligen skyddar oss ordentligt.

Vad väntar ni på Folkhälsomyndigheten er för utveckling nu när restriktionerna släpps?

– Det är jättesvårt att veta. Först måste man komma ihåg att vi nu går ned för en trappa – vi har ju flera trappsteg. Det är ett viktigt trappsteg för många verksamheter, men det är inte ett jätteviktigt trappsteg när vi talar om att förhindra smittspridning. Så vilken effekt det får är svårt att veta.

Tittar på Danmark

– Vi kan ju titta på Danmark som öppnade för några veckor sedan, där man inte har sett någonting och egentligen gick mer drastiskt fram än vad vi gör nu. Det kan mycket väl tänkas att vi får en viss uppgång igen, men vi tror inte att den ska behöva bli speciellt dramatisk. Och framför allt tror vi inte att den ska behöva drabba sjukvården i någon större utsträckning.

Kan vi åter komma i ett läge där det kommer att krävas en återgång till vissa restriktioner och vad skulle i sådana fall definiera det läget?

– Får vi en högre smittspridning igen, framför allt med fler som behöver sjukhusvård, får vi analysera det läget och se var den spridningen sker och var vi behöver någon form av fortsatta åtgärder. Men, som sagt, vi hoppas att vi inte ska behöva komma dit och nyckeln där är vaccinationstäckning och att komma vidare i den, säger Anders Tegnell.

Fakta: Det här får du göra nu

Deltagartaken för allmänna sammankomster och tillställningar tas bort. Det blir alltså fritt fram för fullsatta fotbollsläktare och konsertlokaler.

Deltagartaken för privata sammankomster i hyrda lokaler tas bort, vilket innebär att till exempel stora bröllopsfester och födelsedagskalas kan hållas utan begränsningar.

Kaféer och restauranger kan återgå till sina vanliga öppet- och serveringstider. Det finns inga krav på hur stora sällskapen får vara eller vilket avstånd det ska vara mellan borden. Dessutom tillåts konserter inomhus på serveringsställen.

Rekommendationen om att jobba hemifrån tas bort. Den som har symtom bör däremot fortfarande stanna hemma och testa sig. Arbetsgivare uppmanas att underlätta för hemarbete vid symtom.

Ovaccinerade bör även i fortsättningen undvika folksamlingar. De bör även undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är över 70 år.

Råden omfattar inte personer under 18 år eller som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19.