Samhälle

Sverige nära avtal om framtida Natostöd

I nästa vecka håller Nato ett toppmöte i Wales. Samtidigt är regeringen nära att godkänna ett avtal som fördjupar samarbetet med försvarsalliansen. Överenskommelsen innebär att Sverige kan komma att stå värd för militära insatser från Natoländer på svensk mark.

Publicerad

När Folk och försvar i början av veckan höll ett seminarium i Stockholm om Nato:s kommande möte i Newport i Wales den 4-5 september sa försvarsminister Karin Enström (M) att Sverige "inom närtid" kommer att skriva på ett avtal om värdlandsstöd med Nato. Det innebär att Sverige nu är på väg att fördjupa partnerskapet med den västliga militäralliansen.

Regeringen beslutade i juni att inleda förhandlingar om så kallat värdlandsstöd för Natoländer inför övningar eller krisberedskapsoperationer. Enligt Karin Enström har samtalen mellan Försvarsmakten och Natoalliansen under sommaren varit framgångsrika och ett avtal är på väg att landa.

"I närtid" innebär att ett regeringsbeslut om undertecknande kommer att fattas "inom de närmsta veckorna". Det uppger Jesper Gyberg, pressassistent vid försvarsdepartementet, när Ny Teknik ställer frågor om tidsramen för signerandet.

Sverige fick under 2013 en inbjudan från Nato om att ingå ett avtal om värdlandsstöd, kallat Host Nation Support Agreements (HNSA). En sådan överenskommelse bestämmer vilka regler och procedurer som ska gälla för landet som står värd respektive för gästande Nato-länder som kan komma att verka på svenskt territorium.

Det kan handla om att utländska trupper som leds av Nato placeras på svensk mark tillsammans med försvarssystem. Men också annan Natopersonal kan bjudas in att verka på svenskt territorium. För att Natostyrkorna ska få komma hit krävs att alliansen bjudits in av Sverige.

Syftet med avtalet är - enligt Försvarsmaktens begäran till regeringen om att få inleda förhandlingar,om ett avtal - att göra det enklare att samöva och verka tillsammans med Nato-styrkor och att underlätta "för ömsesidigt överenskomna militära verksamheter". Det ska kunna användas vid hela skalan av situationer från fred, till kriser och vid krig.

Sverige har dessutom hamnat i en särskild gräddfil för utvecklat partnerskap med Nato, tillsammans med Finland, Georgien, Australien och Jordanien, som nu diskuteras.

Samtidigt förbereder sig de 28 Natoländerna och deras partnerländer inför toppmötet i nästa vecka. Sveriges ambassadör vid Nato Veronika Wand-Danielsson, som i höst blir svensk Parisambassadör, beskriver det som "det viktigaste sedan Kalla kriget".

Mycket har hänt de senaste sex månaderna i världen som skakat om alliansen. Särskilt Rysslands agerande i grannlandet Ukraina har väckt långa diskussioner, uppger hon. En ny krisstrategi "Readiness Action Plan" beslutades därför i juni av Natoländerna gemensamt.

Sedan grundandet av pakten 1949 har 25  toppmöten med stats- och regeringschefer ägt rum.