Startup

Svenska teknikbolag avslöjar sina bästa IoT-knep

Projektet IoTguiden samlar råd från bolag som Telia, Fältcom och Scania om hur man bäst bygger Internet of Things-tjänster. Bakom guiden står tre forskare från Umeå Universitet.

Publicerad

Heta 33-listan kommer till Umeå! Anmäl dig här.

Internet of Things (IoT), ofta översatt till sakernas internet, är ett teknikområde som förväntas få en explosiv tillväxt under de kommande åren – år 2020 kommer att finnas minst 20 miljarder uppkopplade prylar i världen, förutspår analysföretaget Gartner.

Under 14 månader har tre forskare från Umeå Universitet arbetat med att sammanställa en vägledning att luta sig mot när man bygger upp nyskapande produkter och tjänster inom sakernas internet.

Projektet har haft som mål att samla in kunskap och handfasta råd från svenska företag – såväl gamla drakar som startuper – som har erfarenhet av att utveckla IoT-lösningar. Bland bolagen som medverkar märks Husqvarna Group och 33-listanföretaget Yanzi Networks, som utvecklar plattformar för smarta fastigheter.

– Det finns en mängd avgörande vägval som IoT-bolag behöver ta ställning till under sin utveckling. Guiden är ett sätt för svenska IoT-bolag att dela med sig av de lärdomar man hittills har dragit under sin resa, säger Ulrika H. Westergren, doktor i informatik och projektledare för IoTguiden.

Läs mer:

Intresset för IoT är stort bland företagen. Men när Ulrika H. Westergren och hennes kollegor inledde sitt projekt insåg man att det som efterfrågades bland svenska företag framför allt var stöd med strategier och affärscase, snarare än rena genomlysningar av hur tekniken fungerar.

– Om IoT ska kunna slå på bred front behöver företagen få tillgång till råd hur man bygger upp strategiska samarbeten, hur man kan använda Sakernas Internet för att skapa värde för sig och sina kunder och hur man ska förhålla sig till och hantera frågor som rör integritet och säkerhet, till exempel.

Vilka är de viktigaste punkterna i handboken?

– I slutet av guiden så listar vi tre centrala frågor som alla företag som vill lyckas inom IoT måste titta på. Sammanfattningsvis handlar det om att företagen behöver ha en strategi som faktiskt klarar av steget in i en digital värld, man måste veta hur man ska hantera integritet och säkerhetsfrågor samt ha en tydlig idé om hur data används, delas och kombineras.

Ni talar på 33-listans event i Umeå nästa vecka. Vad kommer publiken kunna förvänta sig?

– Vi ska göra en kort presentation av projektet. Alla som besöker eventet kommer att kunna få se guiden, och sedan kommer vi att finnas på plats för att tala om IoT och affärsstrategier med alla som är intresserade av ämnet.

Läs mer:

Guiden har tagits fram av tre forskare

1. Även om mycket av den tekniska basen för IoT är generell (till exempel IPv6), behöver man hitta en nisch i syfte att profilera sig gentemot kund och identifiera en spetskompetens.

2. Det duger inte att anamma lösningar som är antingen enkla eller skalbara, utan båda dessa egenskaper är fundamentala för alla långsiktiga och hållbara IoT-satsningar.

3. Utveckling av IoT innebär inte att befintlig utrustning eller faciliteter blir förlegade, utan snarare att de kan kompletteras med nya (digitala) egenskaper viket i sin tur skapar möjligheter för olika typer av värdeskapande.

Källa: www.IoTguiden.se

IoTguiden har utformats av Umeå Universitet med delfinasiering från IoT Sverige, ett av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas strategiska innovationsprogram.

Bakom handboken står Ulrika H. Westergren och Ted Saarikko, doktorer i informatik, och Tomas Blomquist, professor i företagsekonomi. IoTguiden går att ladda ner här.