Digitalisering

Svenska mobilföretag misstänks för olagligt samarbete

Svenska mobiloperatörer misstänks för brott mot konkurrensreglerna. I dag har EU-kommissionen gjort oannonserade besök hos ett flertal operatörer.

Publicerad

Bedömare spekulerar i ett maktmissbruk gentemot mindre spelare.

Kommissionen misstänker enligt ett pressmeddelande att bolagen har ägnat sig åt verksamhet som har begränsat konkurrensen på den svenska konsumentmarknaden, i strid med EU-reglerna.

Alla de fyra stora svenska mobiloperatörerna fick i dag oanmälda besök av representanter för EU-kommissionen, i sällskap med personal från svenska Konkurrensverket.

Bolagen bekräftar att de omfattats av gryningsräden.

– Telia Sverige i Solna fick under förmiddagen besök av EU-kommissionen och Konkurrensverket, säger Ralf Bagner på Telias pressavdelning till TT.

Utredningen rör den svenska mobilmarknaden och fokuserar på "möjligt missbruk av kollektivt dominerande ställning och/eller möjligt konkurrensbegränsande samarbete mellan nätoperatörerna på mobilmarknaden".

– Vi samarbetar naturligtvis fullt ut med EU-kommissionen, säger Bagner.

Läs mer:

Telenor Sveriges presschef Aron Samuelsson säger att EU-kommissionen har gjort en inspektion av bolagets lokaler vid Slussen i Stockholm, men vill inte säga mer än så.

Även Tele2 bekräftar uppgiften via ett pressmeddelande. Operatören 3 omfattas också av inspektionen.

– Hela utredningen styrs från Bryssel, vi har ingenting med det här att göra, säger Konkurrensverkets pressekreterare Jimmy Dominius.

Brukligt är att de nationella myndigheterna är behjälpliga i EU-kommissionens utredningar i respektive land. Men Jimmy Dominius vill inte säga om myndigheten varit inblandad.

Näringsminister Mikael Damberg har fått information om inspektionen hos mobiloperatörerna.

”Jag förutsätter att alla inblandade bolag samarbetar med utredarna. Då det rör sig om myndighetsutövning i ett enskilt ärende kan jag inte kommentera frågan ytterligare”, säger Damberg i ett skriftligt uttalande till TT.

Elias Nordling, redaktör på tidningen Mobil, spekulerar i att det inte är för höga priser som i första hand har fått EU:s konkurrensmyndighet att agera. Snarare skulle det kunna handla om den mer bristfälliga konkurrensen kring näten och att mindre operatörer inte kommer in på marknaden – ett möjligt maktmissbruk från de stora.

– Det är svårt för extern spelare att komma in, säger Elias Nordling.

De stora drakarna samarbetar, helt öppet, kring själva näten.

– När det gäller den geografiska täckningen, då har vi inte så bra konkurrens, säger Nordling.

Peter Ekstedt, presschef på Post- och telestyrelsen (PTS), förklarar att de stora operatörerna tar betalt för att utnyttja varandras nät, och då enligt reglerna lika mycket.

– Skulle operatörerna samarbeta för att ha högre priser för små operatörer som vill komma in på näten, så kallade virtuella operatörer som inte har några egna nät, kan det vara ett konkurrensproblem. Men det är inget vi på PTS har fått några indikationer på, säger han.

Operatörerna själva tycker dock att konkurrensen är stenhård, och de klagar ofta, så väl i Sverige som i övriga Skandinavien att spelarna är för många. Flera företagssammanslagningar har annonserats och i många fall stoppats av konkurrensmyndigheterna.