Miljö

Svenska företag kan bli först med järn utan utsläpp

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Bolagen SSAB, LKAB och Vattenfall satsar på att framställa järn utan koldioxidutsläpp. Lyckas de kan de bli först i världen. Nu får de sju miljoner av Energimyndigheten till en förstudie.

Publicerad

Ny Teknik har tidigare berättat om bolagens planer på att framställa järn utan kol. Tanken är att vätgas ska användas i en så kallad direktreduktion, för att helt ta bort koldioxidutsläppen.

Vätgas används redan i dag i masugnar för att minska mängden kol i tillverkningen och därmed utsläppen av koldioxid. Men hittills har man bara testat i ett fåtal experiment att helt utesluta kolet och enbart tillsätta vätgas.

För att ta reda på om det är möjligt att göra och vad det skulle kosta planerar SSAB, LKAB och Vattenfall en förstudie. Den beräknas kosta 13,4 miljoner kronor och Energimyndigheten bidrar alltså med 6,7 miljoner.

– Vi är mycket glada över att Energimyndigheten har valt att stödja förstudien till initiativet för en koldioxidfri järnframställning. Ett framgångsrikt projekt betyder mycket för stålindustrin, men är också ett viktigt bidrag till att göra Sverige fossilfritt fram till 2045, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB, i ett pressmeddelande.

Projektet heter Hybrit, som står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Om det lyckas kan svensk stålindustri bli först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn.

– Projektet kan vara startskottet för en radikal omställning av svensk stålindustri. På sikt kan det innebära att Sverige blir först i världen med storskalig produktion av järn med hjälp av vätgas, säger Klara Helstad på Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

I projektet ingår också en analys av kraftsystemets förutsättningar för en storskalig vätgasproduktion och koldioxidfri järnframställning.

Om arbetet blir lyckosamt, så att stora mängder vätgas produceras i framtiden, kan det även innebära ökade möjligheter att lagra sol- och vindenergi i gasen.

I dag står masugnsprocessen för nästan nio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Gilla Ny Teknik på Facebook!