Digitalisering

Svenska bluetooth-uppfinnaren sågar kontaktspårning med bluetooth

Google och Apple samarbetar i kampen mot coronaviruset. Foto: Zuma Press
Google och Apple samarbetar i kampen mot coronaviruset. Foto: Zuma Press

Kan pandemin stävjas med hjälp av bluetooth? Sven Mattisson, en av männen bakom tekniken, tror att det kan bli svårt.

Publicerad

I ett unikt samarbete vill Google och Apple förse länders hälsomyndigheter med förmåga att kontaktspåra med hjälp av bluetooth.

Som Ny Teknik tidigare berättat finns det många nackdelar med den metoden. En av dem är att bluetooth aldrig utvecklats för att göra några pricksäkra avståndsbedömningar. Det finns alltså en risk att Google-Apple-systemet ger falska positiva eller falska negativa utslag.

Nu säger Sven Mattisson, en av männen bakom den ursprungliga bluetoothstandarden, att han delar den bedömningen.

– På det sätt som många BLE-enheter (BLE är förkortningen för bluetooth low energy, reds. anm.) är konstruerade så kan RSSI-värdet vara ganska grovt och inte välkalibrerat, säger Mattisson till sajten The Intercept.

RSSI står för received signal strength indication och är ett mått på styrkan i en mottagen radiosignal.

– Och utöver den här RSSI-osäkerheten så kommer det att uppstå variationer i vägförlusterna. Om där finns ett hinder som till exempel en mänsklig kropp så kanske det blir en försvagning på 70 dB vid 1 meters avstånd, medan det i en öppen yta kan motsvara 10 meter. Exakta nummer varierar med objekt, signalreflektioner och så vidare, säger Sven Mattisson.

Ett sätt att komma runt det är att använda ytterligare positioneringsteknik, som till exempel triangulering. Men då riskerar å andra sidan användarens integritet att försämras, vilket är ett av skälen till att valet föll på bluetooth från första början.

Om du vill fördjupa dig så kan du ta del av den artikel om Googles och Apples samarbete som vi publicerade tidigare i år.