Digitalisering

Svenska 5g-auktionen återupptas i januari

PTS kör vidare med 5G-auktionen. Arkivbild. Foto: TT
PTS kör vidare med 5G-auktionen. Arkivbild. Foto: TT

5g-auktionen återupptas den 19 januari 2021. Det beslutet kommer nu från Post- och telestyrelsen.

Publicerad

Sedan telekomgiganten Huawei, som bland annat bygger 5g-nät och har rivaler som Ericsson och Nokia, överklagat PTS beslut att den kinesiska telekomjätten inte får vara med i utbyggnaden av 5g i Sverige, sattes hela processen på paus. Med beskedet från Kammarrätten i onsdags undanröjdes det stoppet och PTS villkor gäller tills vidare.

Huaweis vara eller inte vara i svenska 5g-nät är en följetong där sista ordet knappast är sagt. Här är turerna hittills:

  • PTS beslutade i oktober att stänga ute Huawei från den fortsatta utbyggnaden av 5G-nät i Sverige, med hänvisning till att Säpo anser att bolaget riskerar att skada Sveriges säkerhet.
  • Detta myndighetsbeslut fick Huawei att begära att Förvaltningsrätten i Stockholm skulle inhibera – alltså tills vidare stoppa verkställigheten av beslutet – vilket domstolen också gjorde.
  • Men nästa instans, Kammarrätten, upphävde häromdagen denna dom och Huawei är därför portat igen.
  • Och nu har alltså PTS beslutat att återuppta 5g-auktionen. I den auktionen får ett antal svenska operatörer och statliga Teracom buda på frekvenser på 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden. Först när spektrum tilldelats på de banden kan 5g rullas ut brett i Sverige.

Viktigt att Sveriges säkerhet skyddas

Huawei säger sig ha drabbats av "synnerligen omfattande och irreparabla finansiell skada och goodwillskada", efter PTS beslut i oktober.

PTS å sin sida har fört fram att det är av yttersta vikt att Sveriges säkerhet skyddas. Det som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten fört fram om Huawei "utgör starka indikationer på att det finns anledning att anta att tillstånd utan de nu aktuella tillståndsvillkoren skulle kunna hota Sveriges säkerhet", gör man gällande.

Kammarrätten anser att det senare intresset trots allt väger tyngre än att beslutet kan "innebära olägenheter för (Huawei) som kan komma att bli betydande".

Digitaliseringsminister Anders Ygeman välkomnade Kammarrättens beslut:

- Det är bra att PTS nu gör bedömningen att de kan gå vidare med frekvensauktionerna. 5g-utbyggnaden är viktig för Sverige och tilldelningen är avgörande för Sveriges nätutbyggnad", skriver han i ett mejl.

Stor osäkerhet

Om auktionen blir av 19 januari 2021 så som PTS nu beslutat kommer den att omgärdas av stor osäkerhet.

För det första: vad Förvaltningsrätten kommer att komma fram till bedöms fortsatt vara ovisst. Kammarrätten slår också fast att Huawei faktiskt har rätt att överklaga och är en part i ärendet – vilket avgör andra frågor som varit uppe på bordet.

Just det där har Huawei tagit fasta på, enligt dess Nordenansvarige Kenneth Fredriksen.

– Vi ser det som att det styrker vår huvudsak, att det är tydligt att vi är en part och att PTS har begått ett fel i tillståndsprocessen när man valt att inte betrakta Huawei som en part, säger han till TT.

Fredriksen säger att Huawei står öppet för en "konstruktiv dialog där säkerheten tillvaratas på bästa sätt".

För det andra: om PTS håller 5g-auktionen innan sista ordet är sagt skulle Huawei kunna överklaga även auktionens utfall, varpå ytterligare en juridisk process skulle kunna påbörjas parallellt med den som pågår i Förvaltningsrätten.

Där avgörs grundfrågan – om PTS har rätt att hålla Huawei borta från den svenska telekommarknaden. Ett beslut kan komma under våren, enligt chefsrådman Johan Lundmark.

– Det är ett mål som vi försöker hantera så snabbt som möjligt, säger han.

Som Lundmark ser det förändrar Kammarrättens beslut inte mycket i den saken.